Вести

Претрага

Центар за европске политике

BEUC, The European Consumer Organisation

THE GLOBAL VOICE FOR CONSUMERS

Каквог ли апсурда?! У Предлогу новог закона о заштити потрошача управо је изостављен механизам основне заштите - у области потрошачких кредита. Самим тим бројне најаве званичника типа: „потрошачи ће имати исти ниво заштите као у Унији" губе сваки смисао. Оно што још више чуди јесте податак да је овај акт писан дуже од 2 године, а да се ниједном није нити наговестила могућност оваквог исхода. На бројним радионицама на ову тему, поред представника Министарства трговине и услуга, као и Народне банке Србије, управо се говорило о адекватној примени Директиве 2008/48 која регулише облат потрошачких кредита. Уз асистенцију ЗАП пројекта били смо у прилици да видимо најпризнатије европске стручњаке из ове области како би се што боље припремили за примену овог суштинског дела новог Закона.

Каквог ли апсурда?! У Предлогу новог закона о заштити потрошача управо је изостављен механизам основне заштите - у области потрошачких кредита. Самим тим бројне најаве званичника типа: „потрошачи ће имати исти ниво заштите као у Унији" губе сваки смисао. Оно што још више чуди јесте податак да је овај акт писан дуже од 2 године, а да се ниједном није нити наговестила могућност оваквог исхода. На бројним радионицама на ову тему, поред представника Министарства трговине и услуга, као и Народне банке Србије, управо се говорило о адекватној примени Директиве 2008/48 која регулише облат потрошачких кредита. Уз асистенцију ЗАП пројекта били смо у прилици да видимо најпризнатије европске стручњаке из ове области како би се што боље припремили за примену овог суштинског дела новог Закона.