18. 06. 2024.

МЕЂУНАРОДНЕ И ЕВРОПСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПОТРОШАЧА

 • CI - Consumers International је глобални савез потрошачких организација, има статус консултативног тела у Уједињеним нацијама и сарађује са OECD -ом и Светском трговинском организацијом
  http://www.consumersinternational.org

 • BEUC - Bureau Europeen des Unions de Consommateurs чине националне потрошачке организације Европсе уније и неке организације потрошача земаља приступница ЕУ
  http://www.beuc.org

 • TRAPEX - Transitional Rapid Exchange Information System on dangerous goods, је мрежа органа тржишног надзора свих централно и источноевропских земаља
  http://www.TRAPEX.net

 • IMSN - Internatitional Marketing Supervision Network и ISMN-Europe је мрежа владиних тела која се баве трговинском праксом и понашањем и заштитом потрошача
  http://www.imsnricc.org

 • International Association for Consumer Law је међународна мрежа академика, истраживача и владиних институција који проучавају потрошачке законе и политику
  http://www.drt.ucl.ac.be/CDC

 • Организацијата на потрошуваците на Македонија
  http://www.opm.org.mk

 • Друштво за заштиту потрошача Хрватске "Потрошач"
  http://www.potrosac.hr

Претрага

Центар за европске политике

BEUC, The European Consumer Organisation

THE GLOBAL VOICE FOR CONSUMERS