22. 04. 2024.

Списак стручних тела пружаоца услуга од општег економског интереса у чијем раду учествују представници НОПС-а је дат у наредној табели:

 

1. ЈПКД ТОПЛИЦА, Куршумлија
2. BEXEXPRESS DOO, Шабац
3. ЈПКП ЛАЗАРЕВАЦ, Лазаревац
4. ЈП ТОПЛИФИКАЦИЈА, Лазаревац
5. ЈП КОВИН-ГАС, Ковин
6. A1 СРБИЈА ДОО, Београд
7. ЈП КОВИНСКИ КОМУНАЛАЦ, Ковин
8. ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д, Београд
9. TE Controls Kovin DOO, Ковин
10. ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА, Обреновац
11. ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ, Београд

Претрага

Центар за европске политике

BEUC, The European Consumer Organisation

THE GLOBAL VOICE FOR CONSUMERS