21. 09. 2023.

Заинтересовани привредни субјекти који желе да стицањем права коришћења жига гаранције унапреде своје пословање и постану препознатљиви на тржишу, могу попунити образац из прилога и на тај начин формлано започети процедуру за остваривање права коришћења:

Меморандум о сарадњи