20. 07. 2024.

ОДБОРИ И КОМИСИЈЕ НОПС-а

 1. Етички комитет
 2. Одбор за информисање и издаваштво
 3. Одбор за образовање (едукацију) 
 4. Одбор за жалбе и предлоге потрошача
 5. Одбор за заштиту старих људи као потрошача
 6. Одбор за заштиту деце као потрошача
 7. Одбор за здравље и безбедност потрошача
 8. Одбор за правну заштиту
 9. Одбор за стандардизацију и квалитет
 10. Одбор за маркетинг и израду пројеката
 11. Одбор за међународну сарадњу и прикључивање BEUC, CI и другим међ. организацијама
 12. Одбор за здраву животну средину
 13. Одбор за становање
 14. Одбор за финансијске услуге
 15. Одбор за исхрану
 16. Одбор за туристичке услуге
 17. Одбор за енергетску ефикасност
 18. Одбор за аудио/видео и IT опрему у стану Комисија за доделу признања и кадровска питања
 19. Одбор

Претрага

Центар за европске политике

BEUC, The European Consumer Organisation

THE GLOBAL VOICE FOR CONSUMERS