Вести

Претрага

Центар за европске политике

BEUC, The European Consumer Organisation

THE GLOBAL VOICE FOR CONSUMERS

Јачање заштите потрошача у Србији

На основу примедби потрошача који имају уграђене калориметре за мерење потрошње топлотне енергије, дужни смо да упозоримо потрошаче на ризик коришћења овакве врсте услуге која је препоручена од стране ЈКП Београдских електрана.

Све већи број потрошача јавља се са приговорима у којима наводе „да купују производе ван пословних просторија од регистрованог правног лица (путем друштвених мрежа) али да се производ испоручује путем курирске службе, од стране физичког лица, а не од фирме од које је потрошач наручио производ“. За све наведено, потрошачи су приложили и доказе. Такође, поред приговора ове врсте чести су и приговори да регистровани трговци траже да се унапред уплати износ на рачун приватног лица како би испоручили производ, а не на текући рачун правног лица, како и предвиђа Закон.