23. 02. 2024.

Сервис "Беоком" за пријаву комуналних притужби више није у функцији. Београђани ће моћи да се обрате новом Сервисном центру, који је формиран на иницијативу градоначелника Београда Александра Шапића.


Досадашњи систем за пријаву комуналних проблема "Беоком", замењен је новим Сервисним центром, али на изненађење грађана није бесплатан. Из службе поменутог центра наводе да су позиви из фиксне мреже бесплатни, а да се позиви преко мобилне телефоније тарифирају.

Проблем функционисања система на овакав начин је управо то што су потрошачи ускраћени за битну информацију - цену позива. Приликом позивања броја, не постоји информација о наплати позива, односно тарифирању истог.

Закон о заштити потрошача обавезује пружаоца услуге да потрошача обавести о основним обележјима услуге, а поготово да учини доступном информацију у вези цене односно обрачуна исте.

Напомињемо да је обавеза јавних комуналних предузећа, која издају потрошачима рачуне, да обезбеде бесплатну телефонску линију, како би на брз и лак начин рекламација могла да се изјави.

Остаје упитно, ако пођемо од претпоставке да је поменута одредба о бесплатној телефонској линији успостављена у циљу лакшег и ефикаснијег решавања жалби потрошача, зашто су поједине комуналне услуге доступне за рекламације и преко овог сервисног центра и то уз накнаду.

Уколико је Град Београд препознао потребу да се комуналним предузећима обраћамо и на овај начин, преко сервисног центра, а не само директно, преко пружаоца услуге који нам издају рачуне, неопходно је да се потрошачи о цени на јасан начин обавесте приликом позива или да се омогући да оваква услуга буде у потпуности бесплатна.

Поводом изнетог очекујемо реаговање надлежних како би уочена неправилност била исправљена и како би се пословање наведеног Сервисног центра уподобило законским оквирима.

Претрага

Центар за европске политике

BEUC, The European Consumer Organisation

THE GLOBAL VOICE FOR CONSUMERS