Вести

Претрага

Центар за европске политике

BEUC, The European Consumer Organisation

THE GLOBAL VOICE FOR CONSUMERS

Јачање заштите потрошача у Србији

Свет­ска здрав­стве­на ор­га­ни­за­ци­ја (СЗО) са­оп­шти­ла је ју­че да је сој еше­ри­хи­је ко­ли, ко­ји је од­го­во­ран за смр­то­но­сну за­ра­зу у Евро­пи, са­свим но­ва бак­те­ри­ја, ко­ја ни­ка­да ра­ни­је ни­је ви­ђе­на и ко­ја је до са­да од­не­ла 17 жи­во­та, а за­ра­же­но је ви­ше од 2.000 љу­ди.

СЗО је на­ве­ла да су пре­ли­ми­нар­на ге­нет­ска ис­пи­ти­ва­ња по­ка­за­ла да је тај сој му­тант две раз­ли­чи­те бак­те­ри­је еше­ри­хи­је ко­ли и да по­се­ду­је ле­тал­не ге­не, чи­ме се мо­же об­ја­сни­ти због че­га је за­ра­за у Евро­пи та­ко опа­сна и ши­ро­ких раз­ме­ра, пре­не­ла је аген­ци­ја АП.

После информација да је у Немачкој од тровања бактеријом ешерихијом коли из краставца, како се сумња, увезеног из Шпаније, до сада умрло 14 људи, и у Србији су пооштрене контроле увоза и продаје свежег воћа и поврћа. Из надлежних инспекција Министарства пољопривреде и трговине поручују да су контроле и до сада биле строге, али да ће због алармантне ситуације у Немачкој, појачати надзор над свим намирницама.

Многи претпостављају да су дезодоранс и антиперспирант једно те исто. Можда ће вас изненадити чињеница да то није тако. Антиперспиранти садрже хемикалије, које зачепљују поре и на такав начин спречавају знојење. С друге стране, дезодоранси допуштају знојење, али сузбијају неугодан мирис.

Обично трчање или редовно поспремање стана, резултираће неугодним знојењем и још неугоднијим мирисом испод пазуха. Питање је, шта учинити како би се то спречило. Да ли да блокирамо природни процес хлађења тела антиперспирантима? С обзиром на праву поплаву дезодоранса у продаји, нећемо се зачудити ако их бирате према боји и мирису и не обраћате превише пажње на то шта се догађа у вашем организму док они елиминишу непријатне мирисе.

Камате ће убудуће у свим банкарским уговорима морати да буду врло одређене тако да корисник нема дилему око њихове висине, а банке које су последњих година једнострано мењале услове задуживања својим клијентима то више неће моћи да раде. Штавише, у наредних шест месеци мораће да врате камате на ниво на коме су биле у тренутку потписивања уговора. Ово је последица управо усвојеног Закона о заштити корисника финансијских услуга.

Цене горива у Србији, практично су више него у земљама у региону, а како ствари стоје литар би могао бити и скупљи. Наиме, после одлуке о изједначавању акциза, гориво које нема предзнак евро, а које се производи у рафинеријама Нафтне индустрије Србије могло би да буде скупље за неколико динара. Треба рећи и да цене горива нису исте на свим пумпама, чак ни на пумпама истог власника, односно компаније, те да се цене слободно формирају и у последње време веома често мењају.