Вести

Претрага

Центар за европске политике

BEUC, The European Consumer Organisation

THE GLOBAL VOICE FOR CONSUMERS

Јачање заштите потрошача у Србији

ИЗВЕШТАЈ

Акцијске контроле квалитета воћних ракија по пореклу етанола произвођача са територије Србије

У  августу 2010. године инспектори Одељења за вино, ракију, алкохолна и безалкохолна пића, Генералног инспектората, Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде у сарадњи са Националном организацијом потрошача Србије, извршили су узорковање  воћних ракија произвођача Србије, ради провере квалитета.


 

Провера се односила на утврђивање оригиналности производа, провером порекла етанола.

За  проверу узето је 35 производа од 21 произвођача. То су воћне ракије: шљивовица, лозовача, крушковача, вилијамовка, кајсијевача, дуњевача и дреновача.Сви узорци су узети из промета, из продавница на подручју Београда у периоду од 2 дана, у оригиналном паковању произвођача.

Резултати показују да 42,85% воћних ракија садржи етанол који није пореклом од воћа, док 57,12% производа је произведено од воћа.

На основу лабораторијских извештаја инспектори су  221 литар производа који нису произведени само од воћа,  повули решењима о забрани  из промета, а против произвођача су  поднети привредни преступ, код предузећа, а прекршајни поступак код предузетника због употребе недозвољених средстава  у производњи.

Даљом контролом је констатовано да су неисправни  производи (на основу шарже, лота по датуму паковања) произведени у количини од 38.769 литара .До дана контроле код произвођача по евиденцији, констатовано је да је продато  34.014 литара тих производа.На основу те чињенице, инспектори су произвођачима наложили решењима повлачење из промета 4.755 литара производа и његову пренамену за производе у којима је дизвољена употреба етанола (ликере...).

Са малим закашњењем, Нацрт закона о заштити корисника финансијских услуга доступан је на интернет страници Народне банке Србије.
Остављен је рок од 8 (осам) дана за подношење примедби на исти.

Линк за преузимање: http://www.nbs.rs/internet/cirilica/20/nacrti.html

Након оправдане полемике у вези са изостављањем Директиве о потрошачком кредиту из новог закона о заштити потрошача, дочекало нас је непријатно изненађење.

Наиме, како је почетком октобра саопштено „НБС је у договору са Министарством трговине изузела део о потрошачким кредитима из Нацрта закона о заштити потрошача, због специфичности кредита и других банкарских услуга.

Суморној слици на српском тржишту допринеће још једна у низу превара којима су изложени потрошачи у Србији. Недавно спроведено испитивање квалитета воћних ракија које је Национална организација потрошача Србије извршила у сарадњи са Министарством пољопривреде показало нам је да од 45 испитаних узорака чак 20 не одговара захтеваном квалитету - по пореклу етанола.

Овако велики проценат (чак 45%), за неког ће представљати изненађење. За просечног потрошача ово значи још једно поигравање са већ пољуљаним поверењем.