Активности чланица

Једанаест организација потрошача из локалних средина (из општина и градова) у Републици Србији основало је 10. 12. 2004. године у Београду јединствену организацију потрошача под називом НАЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА ПОТРОШАЧА СРБИЈЕ (НОПС) са циљем да нас представи и да ЕУ добије једног партнера

НОПС-ПРОВЕРЕНО

Жиг гаранције НОПС ПРОВЕРЕНО – СИГУРНА КУПОВИНА регистрован је у циљу подизања квалитета роба и услуга на тржишту Србије. Својим јасним и недвосмисленим значењем пружа својеврсну гаранцију квалитета означених производа и услуга потрошачима, при чему се доприноси општој функцији заштите потрошача као и унапређењу пословања корисника жига који тако постаје препознатљив потрошачима као поуздан на тржишту.