Вести

Претрага

Центар за европске политике

BEUC, The European Consumer Organisation

THE GLOBAL VOICE FOR CONSUMERS

Јачање заштите потрошача у Србији

У извештају Центра је наведено је да је број приговора за 9,3 одсто већи него у истом периоду 2010. године.

На рад осигуравајућих компанија упућена су 173 приговора, 22 на рад лизинг кућа и два на друштва за управљање приватним пензијским фондовима.

Од укупног броја упућених приговора на рад финансијских институција поступање је завршено у 82 одсто случајева, од чега се 59 односи на неосноване, а 41 одсто на основане приговоре.

Индустријска и кућна хемија, као и детерџенти који се продају на тржишту Србије од 1. октобра имају нова обележја на амбалажи, која ће потрошачима на јасан и недвосмислен начин показивати својства тих хемикалија, као и да ли су и колико су оне опасне за здравље људи и околину, поручују из Агенције за хемикалије.

Нова правила за обележавање примењују се на производима који се класификују као опасне хемикалије, а међу којима су кућна хемија, средства за заштиту биља, биоцидни производи, различите лабораторијске и индустријске хемикалије и слично.

"Од укупног броја пријава 281 односила се на рад туристичких агенција, а 130 пријава била је основана и путници су добили повраћај новца у укупном износу од 9,2 милиона динара", рекла је Бранкица Бајат и подсетила да су од 2008. године 22 туристичке агенције остале без лиценци за рад.

Она је рекла је да је за првих осам месеци инспекција извршила укупно 15.000 контрола, од којих се осам одсто односило на пријаве грађана.

Са усвајањем подзаконских аката, без којих често није могуће наставити инвестицију или довести новог улагача, у Србији се у просеку касни 260 дана. Без тих нижих прописа који детаљније уређују услове пословања, поједини закони не могу да се примене у пуној мери и по неколико година. Разлоге за то многи виде у лењости или недостатку кадрова у министарствима, али и у лобирању у Влади за интересе различитих компанија или сектора.

Централна банка Швајцарске одлучила је да реши проблем прецењеног франка везивањем курса те валуте за евро - један евро се убудуће не сме мењати за мање од 1,20 франака.

Без обзира на ризик, банка ће куповати неограничне суме евра да би одржала фиксирану вредност, истиче се у саопштењу те институције. Централна банка је саопштила да је одлуку донела због "текуће огромне прецењености швајцарског франка".