Вести

Претрага

Центар за европске политике

BEUC, The European Consumer Organisation

THE GLOBAL VOICE FOR CONSUMERS

Јачање заштите потрошача у Србији

Упозорење Комисије за заштиту конкуренције

Јавном предузећу "Србијагас"

Поводом медијских извештаја у којима се цитира изјава Душана Бајатовића, генералног директора Јавног предузећа „Србијагас", да је постигнут договор да Азотара Панчево, Петрохемија и Метанолско-сирћетни комбинат добију око милијарду кубика гаса по нижим ценама, а полазећи од претпоставке да су наводи у извештајима тачни и потпуни, Комисија је благовремено реаговала у циљу спречавања евентуалног настанка повреде конкуренције и негативних последица на тржишту.

Комисија за заштиту конкуренције

Београд

Предмет: Захтев за утврђивање одговорности Уније пекара

Поштовани,

На основу јавно доступних података, Унија пекара најављује нову, вишу цену хлеба, чиме се заправо објављује одлука произвођача хлеба о повећању цене.

Управни суд је одбацио тужбу осигуравајућих компанија Дунав осигирање, Уника неживотно осигирање и Винер штедише. Они су се жалили на решење Комисије за заштиту конкуренције да је договором о износу премије нарушена тржишна утакмица.

Пољопривредна инспекција Министaрства пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде, након извршене контроле ракија код произвођача „SCAID" д.о.о. из Суботице, констатовала је да се ради о небезбедним производима и наложила њихово повлачење са тржишта и забрану производње.

Национална организација потрошача Србије, чланица Consumers International (CI) - савеза 220 организација потрошача из 115 земаља света повoдом Светског дана права потрошача, придружује се глобалнoм позиву за:

Стварање међународне организације за финансијску заштиту потрошача; пружање адекватне подршке националним органима за заштиту корисника финансијских услуга кроз примену добре праксе, издавање јавних упозпрења и развој нужних стандарда и препорука.