23. 02. 2024.

Управни суд је одбацио тужбу осигуравајућих компанија Дунав осигирање, Уника неживотно осигирање и Винер штедише. Они су се жалили на решење Комисије за заштиту конкуренције да је договором о износу премије нарушена тржишна утакмица.

Управни одбор Удружења осигурача Србије је прописао тарифе премија за осигурање власника, односно корисника моторних и прикључних возила од одговорности за штету причињену трећим лицима, чиме се, према оцени Комисије, битно спречава и ограничава конкуренција на тржишту.

Чланице Удружења осигуравача су, како је наведно у образложењу пресуде Управног суда, утврдиле исте цене премија осигурања, са истим датумом почетка примене, "чиме су битно спречиле и ограничиле конкуренцију на релевантном тржишту".

"Потрошач, који је обавезан да закључи уговор о осигурању од аутоодговорности, нема могућност избора осигурања у погледу цене", оценио је Управни суд.

Комисија за заштиту конкуренције поднела је средином 2009. године прекршајну пријаву против Удружења осигуравача Србије због недозвољеног договора о формирању јединствене цене осигурања од аутоодговорности.

Комисија је утврдила да су осигуравајућа друштва, чланице Удружења (Дунав осигурање, ДДОР Нови Сад, Делта Ђенерали осигурање, Сава осигурање, Миленијум осигурање, Таково, Триглав Копаоник, АМС осигурање, Винер стедише осигурање, АС осигурање и Уника неживотно осигурање) применила одлуку Удружења о минималним премијама осигурања.

Претрага

Центар за европске политике

BEUC, The European Consumer Organisation

THE GLOBAL VOICE FOR CONSUMERS