23. 02. 2024.

Национална организација потрошача Србије, чланица Consumers International (CI) - савеза 220 организација потрошача из 115 земаља света повoдом Светског дана права потрошача, придружује се глобалнoм позиву за:

Стварање међународне организације за финансијску заштиту потрошача; пружање адекватне подршке националним органима за заштиту корисника финансијских услуга кроз примену добре праксе, издавање јавних упозпрења и развој нужних стандарда и препорука.

Ефикасне органе за заштиту корисника финансијских услуга; наципнална регулаторна тела са овлашћењем да истражи, заустави и отклони све повреде закона, укључујући и право да дефинише конкретне праксе или производе као неправедне, обмањујуће или на други начин нелегалне.

Јасније уговпре, накнаде и пословне праксе; обавеза разумљивости уговорних одредби, и уклањање са тржишта свих производа који не испуњавају минималне стандарде.

Ефикасно обештећење и решавање спорова; потрошачима треба омогућити приступ индивидуалном и колективном систему обештећења. Да би се ублажила неизмерна штета коју су потрпшачи доживели у постојећим системима, поуке из спорова такође треба да се синтетишу у свакој будућој заштити потрошача.

Такмичење у сектору финансијских услуга; промена концентрације на тржишту, која, убрзана последицама финансијске кризе, доприноси стварању институција које су "превелике да пропадну". Отклонити све препреке које обесхрабрују потрошаче за прелазак из једне банке у другу.

Бољи начин информисања; од свих давалаца финансијских услуга треба захтевати преузимање веће одговорности за обезбеђивање јасних, довољних, поузданих, упоредивих и правовремених информација о финансијским производима и услугама.

Универзални приступ основним финансијским услугама; влада треба да подстакне иновације у безбедан, ефикасан, јефтин начин за укључивање заинтересованих у читав сектор финансијских услуга, док, са друге стране јача подршку развоју заштите потрошача.

 

Претрага

Центар за европске политике

BEUC, The European Consumer Organisation

THE GLOBAL VOICE FOR CONSUMERS