20. 07. 2024.

У претходном периоду два оператора мобилне телефоније повећала су цене својих услуга. Међутим, начин на који су то учинили значајно се разликује и у једном случају нарушава једно од основних права потрошача – право на раскид уговора. Наведено право садржано је у два прописа – Закону о заштити потрошача и Закону о електронским комуникацијама.

„А1 Србија“ послала је обавештење свим својим корисницима путем поруке (смс) у коме благовремено, на јасан и недвосмислен начин обавештавају потрошаче о промени цена као и о могућности раскида уговора.
Потпуно супротно изнетом поступио је “Yettel” који је своје кориснике информисао једино путем обавештења на свом сајту дана 30.01.2024. године. У наставку је одговор потрошачу у вези напред изнетог:

"Компанија Yettel донела је одлуку да повећа цене својих услуга због значајног пораста трошкова пословања који је узрокован подизањем цена различитих производа и услуга на тржишту попут пораста цена електричне енргије, горива, поштанских и услуга штампе, као и пораста увозних компоненти, технолошке опреме и других оперативних трошкова. Како верујемо да се поверење гради отвореним и транспарентним односном, правовремено смо Вас обавестили о изменама и пословној одлуци на званичној страници компаније Yettel 30. јануара 2024. године. "

На овакав начин потрошачима је онемогућен увид у наведену промену јер није реално очекивати, нити је то обавеза потрошача да о промени цена сазна искључиво посетом сајту мобилног оператора. Закон о заштити потрошача, као посебан закон чије се одредбе увек примењују (императивне норме) прецизно је дефинисао начин обавештавања у случају промене цена, у члану 87: „Трговац је дужан да најкасније 30 дана пре почетка примене промењених цена, односно општих услова уговора обавести потрошача о измени методологије формирања цена, односно општих услова уговора, а ако лично обавештавање потрошача није могуће, да обавести потрошаче јавно.“ Управо је лично обавештавање то што овде недостаје – путем смс, е-поште, поште, рачуна и др.

Поред обавештавања јавности предузели смо и другу радњу – поднели смо захтев Тржишној инспекцији због повреде члана 87. и 88. Закона о заштити потрошача. О исходу инспекцијског надзора јавност ће бити обавештена.

С поштовањем,
Национална организација потрошача Србије

 
 
 

Претрага

Центар за европске политике

BEUC, The European Consumer Organisation

THE GLOBAL VOICE FOR CONSUMERS