20. 07. 2024.

U prethodnom periodu dva operatora mobilne telefonije povećala su cene svojih usluga. Međutim, način na koji su to učinili značajno se razlikuje i u jednom slučaju narušava jedno od osnovnih prava potrošača – pravo na raskid ugovora. Navedeno pravo sadržano je u dva propisa – Zakonu o zaštiti potrošača i Zakonu o elektronskim komunikacijama.

„A1 Srbija“ poslala je obaveštenje svim svojim korisnicima putem poruke (sms) u kome blagovremeno, na jasan i nedvosmislen način obaveštavaju potrošače o promeni cena kao i o mogućnosti raskida ugovora.
Potpuno suprotno iznetom postupio je “Yettel” koji je svoje korisnike informisao jedino putem obaveštenja na svom sajtu dana 30.01.2024. godine. U nastavku je odgovor potrošaču u vezi napred iznetog:

"Kompanija Yettel donela je odluku da poveća cene svojih usluga zbog značajnog porasta troškova poslovanja koji je uzrokovan podizanjem cena različitih proizvoda i usluga na tržištu poput porasta cena električne enrgije, goriva, poštanskih i usluga štampe, kao i porasta uvoznih komponenti, tehnološke opreme i drugih operativnih troškova. Kako verujemo da se poverenje gradi otvorenim i transparentnim odnosnom, pravovremeno smo Vas obavestili o izmenama i poslovnoj odluci na zvaničnoj stranici kompanije Yettel 30. januara 2024. godine. "

Na ovakav način potrošačima je onemogućen uvid u navedenu promenu jer nije realno očekivati, niti je to obaveza potrošača da o promeni cena sazna isključivo posetom sajtu mobilnog operatora. Zakon o zaštiti potrošača, kao poseban zakon čije se odredbe uvek primenjuju (imperativne norme) precizno je definisao način obaveštavanja u slučaju promene cena, u članu 87: „Trgovac je dužan da najkasnije 30 dana pre početka primene promenjenih cena, odnosno opštih uslova ugovora obavesti potrošača o izmeni metodologije formiranja cena, odnosno opštih uslova ugovora, a ako lično obaveštavanje potrošača nije moguće, da obavesti potrošače javno.“ Upravo je lično obaveštavanje to što ovde nedostaje – putem sms, e-pošte, pošte, računa i dr.

Pored obaveštavanja javnosti preduzeli smo i drugu radnju – podneli smo zahtev Tržišnoj inspekciji zbog povrede člana 87. i 88. Zakona o zaštiti potrošača. O ishodu inspekcijskog nadzora javnost će biti obaveštena.

S poštovanjem,
Nacionalna organizacija potrošača Srbije

 
 
 

Претрага

Центар за европске политике

BEUC, The European Consumer Organisation

THE GLOBAL VOICE FOR CONSUMERS