22. 04. 2024.

Министарство финансија потврдило је да продавци робе немају права да од потрошача траже ЈМБГ као услов за рекламацију производа, што део њих и даље чини, водећи се неважећим Правилником о садржини и начину евидентирања промета издавањем фискалног рачуна.

У Министарству се не осврћу на чињеницу да је Правилник био неусклађен са Законом о заштити потрошача, Законом о заштити података о личности и Законом о фискализацији, али потврђују да је доношењем новог Закона о фискализацији, он престао да важи.

„У складу са Законом о фискализацији, 1. маја 2022. године, престао је да важи Закон о фискалним касама, као подзаконска акта донета на основу Закона о фискалним касама, укључујући и Правилник. Према томе, потпуно су неосноване тврдње да по основу овог Правилника обвезници фискализације имају обавезу да приликом рефундације средстава од купаца захтевају ЈМБГ“, наводе у Министарству, пише Данас.

Како додају, према Закону о фискализацији и подзаконским актима, прописано је да је у случају повраћаја готовине купцу на лицу места (рефундација), обвезник фискализације у обавези да изда фискални рачун за извршену рефундацију, при чему се, у циљу идентификације купца – физичких лица, у тај фискални рачун уноси број личне карте или број пасоша, с тим да су наведени подаци јасно опредељени Техничким упутством за административни и технички преглед функционалности ЕСИР-а или Л-ПФР-а, који су у обавези да примењују сви обвезници фискализације.

“Напомињемо, да је наведена обавеза прописана како би се спречиле злоупотребе које могу настати у вези са повраћајем готовог новца, односно да би се спречило да се као повраћај готовог новца евидентирају и они случајеви када је дошло до повраћаја готовог новца лицу коме није извршена испорука добра или услуге. У том смислу, ово је само једна од мера у оквиру прописа о фискализацији која је усмерена на смањење обима сиве економије”, додају у Министарству финансија.

Извор: biznis.rs

Претрага

Центар за европске политике

BEUC, The European Consumer Organisation

THE GLOBAL VOICE FOR CONSUMERS