04. 12. 2023.

Потрошачи често имају утисак да у домаћим радњама које нуде робу на снижењу то често није право снижење. Разлог је што многи трговци и пре почетка снижења која организују, најпре повећају цене, а онда их наводно снизе. Утисак је тако да снижења и нису тако уочљива, те да већина током распродаје робу купи мање-више по истим ценама. Шта значи распродаја робе и да ли трговац мора посебно да обележи ову робу?

Распродаја робе је продаја по нижој цени у односу на претходну цену, у случају престанка пословања трговца, престанка пословања у одређеним објектима или престанка продаје одређене робе. Трговац је дужан да физички издвоји робу која је предмет распродаје од продаје робе под редовним условима. Од објављивања распродаје до краја њеног трајања трговац не сме да наручује и укључује у распродају нове количине робе која је предмет распродаје.

Уколико приметите било какве неправилности које се тичу оглашених снижења, пријаву упутите Тржишној инспекцији, која је надлежна за надзор прописа који се тичу продајних подстицаја. Наглашавамо да су права потрошача иста и када се роба/услуга купи по редовној и када се купи по сниженој цени. Уколико имате фискални рачун, односно доказ о куповини, за несаобразност/недостатак који се у периоду од две године појави, можете продавцу изјавити рекламацију. Саветујемо потрошаче да без обзира на снижења куповину не обављају импулсивно већ планирано. Један од разлога је и ситуација када куповину обавите у малопродајном објекту, а предомислите се, сходно Закону о заштити потрошача, уколико не постоји несаобразност/недостатак, немате право да захтевате поврат новца односно замену. Неки од трговаца овакву праксу дозвољавају, али је одлука о томе препуштена њиховим условима и пословној пракси, а не и обавези коју је прописао закон.

Извор: Политика

Претрага

Центар за европске политике

BEUC, The European Consumer Organisation

THE GLOBAL VOICE FOR CONSUMERS