04. 12. 2023.

Као последица брижљиво планираних и законски заснованих активности на укидању више него спорне одлуке којом се возилима ван кикиндског регистарског подручја наплаћује 4-струки износ доплатне карте, Општинско веће Кикинде је донело је закључак којим се ставља ван снаге сагласност на Правилник у делу који се односи на тачку 24. став 3.

Подсетимо: ако у Кикинди на обележеном паркинг месту, паркирају у исто време два аутомобила, али један са КИ таблицама а други са било којим из Србије или, евентуално, страним таблицама и не плате паркинг у прописаних 5 минута од тренутка паркирања или закасне да продуже трајање, десиће се следеће: аутомобилу са КИ таблицама биће закачена доплатна карта од 1200,00 динара, а друго возило, које нема КИ таблице, биће однето "пауком"  - за шта је прописана накнада од чак 4000,00 динара.

Поменутом изменом спорног члана Правилника исправљена је велика неправда која се већ дуго дешавала у Кикинди. Не само што су кршене одредбе Закона о заштити потрошача, већ се и најгрубље кршио Устав републике Србије који гарантује једнакост свих грађана!

На овај начин су Удружење потрошача Кикинда и Национална организација потрошача Србије уз адекватну помоћ Сектора тржишне инспекције применили одредбе Закона о заштити потрошача. Овај пример је показао да се заједничким ангажовањем свих учесника потрошачи могу заштитити од било ког облика самовоље.

Претрага

Центар за европске политике

BEUC, The European Consumer Organisation

THE GLOBAL VOICE FOR CONSUMERS