04. 12. 2023.

Приказана испитивања омогућила су да се добије увид у квалитет и здравствену исправност воћних сокова и нектара и да се утврди да ли су у складу са одговарајућим Правилницима о квалитету и Закону о здравственој исправности животних намирница и предмета опште употребе, при чему је утврђено следеће:

Код свих 55 испитаних узорака воћних сокова и воћних нектара утврђена су одговарајућа сензорна својства у складу са Правилником о квалитету воћних сокова, концентрисаних воћних сокова, воћних нектара, воћних сокова у праху и сродних производа (Сл. лист СРЈ 33/95)

Од укупно 55 узорака, према Правилнику о микробиолошкој исправности намирница у промету (Сл. лист бр. 26/93, 53/95, 46/02) микробиолошки неисправно је било 5 што износи 9,09%.

●          Највећи број микробиолошки неисправних узорака, њих четири, неисправно је због присуства квасаца у 0,1 мл.

●          Један узорак је био неисправан услед присуства плесни у 0,1 мл.

●          Формолни број, гледано према воћном садржају прописаном Правилником о квалитету воћних сокова, концентрисаних воћних сокова, воћних нектара, воћних сокова у праху и сродних производа (Сл. лист СРЈ бр. 33/95 и "Сл. лист СЦГ", бр. 56/2003 и 4/2004), не задовољава код 11 узорака што износи 20%.

●          Формолни број, гледано према воћном садржају декларисаном од стране произвођача, не задовољава код 12 узорака што износи 21,82%.

●          Количина калијума (К), гледано према воћном садржају прописаном Правилником о квалитету воћних сокова, концентрисаних воћних сокова, воћних нектара, воћних сокова у праху и сродних производа (Сл. лист СРЈ бр. 33/95 и "Сл. лист СЦГ", бр. 56/2003 и 4/2004), не задовољава код 8 узорака што износи 14,55%.

●          Количина калијума (К), гледано према воћном садржају декларисаном од стране произвођача, не задовољава код 9 узорака што износи 16,36%.


Испитивање садржаја воћног сока је извршила акредитована установа - СП лабораторија из Бечеја применом сертификованих методологија.

Комплетан извештај анализа можете видети на адреси: www.test.potrosac.org.rs - производи - воћни сокови и нектари 2009

На основу резултата анализа које су први пут рађене у нашој земљи, Национална организација потрошача Србије:

- Захтева од надлежних државних органа адекватне законске мере због грубе повреде Закона о заштити потрошача, Закона о безбедности хране и Закона о оглашавању;

- Захтева од Министарства пољопривреде, као и Министарства трговине и услуга обезбеђивање реалних извора финансирања како би се започета контрола квалитета наставила у наредном периоду на већем броју узорака;

- Јавно позива произвођаче чији производи нису задовољили прописане законске одредбе на хитно повлачење истих док се не обезбеде докази о њиховој исправности.

Претрага

Центар за европске политике

BEUC, The European Consumer Organisation

THE GLOBAL VOICE FOR CONSUMERS