20. 07. 2024.

Молимо потрошаче за посебан опрез при доношењу коначне одлуке о уласку у судски процес са Београдским електранама у вези са наплатом услуге грејања!

Протеклих дана удружење „заштита потрошача“ позвало је потрошаче на подношење масовних тужби против овог јавног предузећа на темељу њихове процене да су Београдске електране власнику просечног стана у Београду од 60м2 наплатиле грејање 35.000 динара више него што су смели по закону и то за период 2016 - 2020. године.

У позиву грађанима, из ове организације се позивају на вештачење које су лично наручили и на основу ког су дошли до наведених података. На сајту „потрошачки саветник“ може се наћи серија текстова која се бави овом темом и у којима се дају инструкције за подношење тужбе уз напомену да се адвокатске услуге не плаћају. Право потрошача на судску заштиту је гарантовано, између осталог и Законом о заштити потрошача, али поставља се питање, да ли се овај „спор“ могао решити без „увлачења грађана у дуге и исцрпљујуће парнице за неизвесним исходом“ и ко ће на крају сносити целокупне трошкове у случају да се спорови изгубе? У тексту са потрошачког саветника под насловом „Како да тужим Београдске електране и Град Београд због прекомерне наплате грејања“ наводи се да је заступање бесплатно односно да се не плаћају адвокатске услуге док се остали трошкови, као нпр. наведено вештачење, не помињу. У позиву је занемарено право локалне самоуправе на самосталну ценовну политику, а што може представљати отежавајућу околност у евентуалним парницама. Такође, у посматраном периоду није било ни једног јавног апела, а ни реакције удружења потрошача које је имало свог представника у Комисији за рекламације и Саветодавном телу ЈКП Београдске електране, а које је било у обавези да јавност упозори на евентуалне неправилности у обрачуну потрошње топлотне енергије и да то питање реши у оквиру стручних тела, штитећи при том интересе потрошача које представљају.

Ово није први пут да поједине потрошачке организације грађане позивају на масовне појединачне тужбе против пружалаца услуга. Сведоци смо да се велика већина ових поступка у претходном периоду окончала одлукама највиших судских инстанци због којих су потрошачи били изложени још већим трошковима и доведени у знатно тежу ситуацију. Због тога НОПС годинама подсећа на неопходност враћања колективне тужбе у правни систем, путем којем би одговорност за (не)успех у спору била на организацији која тужбу подноси а не стављена на терет хиљаде индивидуалних потрошача у улози тужилаца.

За то време потрошачке организације морају се понашати разумно и одговорно према потрошачима и не смеју се стављати у улоге судија које им по закону не припадају. Због свега наведеног, изражавамо сумњу да свако масовно позивање и „увлачење“ у судске поступке са неизвесним исходом није у функцији заштите колективних интереса потрошача, већ нечијих личних интереса, било да је реч о адвокатима, вештацима или неким трећим лицима…

Претрага

Центар за европске политике

BEUC, The European Consumer Organisation

THE GLOBAL VOICE FOR CONSUMERS