20. 07. 2024.

Влада Републике Србије је објавила 14. јула 2022. године у „Сл. гласнику РС“, бр. 79/2022, Уредбу о изменама и допунама Уредбе о ограничењу висине цена основних животних намирница ("Сл. гласник РС", бр. 79/2022) која је ступила на снагу 15. јула 2022. године.

Уредба о ограничењу висине цена основних животних намирница ("Сл. гласник РС", бр. 73/2022 и 79/2022 - даље: Уредба) је на снази до 31. јула 2022. године.

Уредбом се у циљу спречавања поремећаја на тржишту и отклањања штетних последица поремећаја на тржишту у погледу снабдевања робом, ограничавају произвођачке цене и цене у трговини на велико и мало основних животних намирница, тако да не прелазе ниво цена тих производа на дан 15.11.2021. године.

Ограничење цена примењује се за следећу робу:

1) брашно тип Т-400 глатко, у паковању до пет килограма, укључујући и пет килограма;

2) брашно тип Т-500, у паковању до пет килограма, укључујући и пет килограма;

3) јестиво сунцокретово уље у паковању од једног литра.

Ограничење цена се не односи на снижене цене (распродаје, сезонска снижења или акцијске продаје), уколико су биле на снази 15. новембра 2021. године, већ се односи на редовне цене, односно цене пре снижења.

УХТ млеко

Максимална малопродајна цена УХТ млека са 2,8 процената млечне масти у паковању од једног литра не сме прелазити 113,99 динара.

Маржа обрачуната на нето фактурну цену млека умањену за рабате и попусте од стране добављача, износи максимално 12%.

Бели кристал шећер

Максимална малопродајна цена белог кристал шећера, по килограму, у свим паковањима, не сме прелазити 96,99 динара.

Максимална произвођачка цена белог кристал шећера, у паковањима од једног килограма, пет килограма и десет килограма, не сме прелазити 80,00 динара по килограму.

Максимална произвођачка цена белог кристал шећера за сва остала паковања не сме прелазити 88,00 динара по килограму.

Трговци на велико који купују бели кристал шећер, по цени и у паковањима од једног килограма, пет килограма и десет килограма, дужни су да га дистрибуирају у трговину на мало у року од 15 дана од дана закључења уговора о купопродаји.

Свињско месо

Маржа обрачуната на нето фактурну цену свих врста свежег свињског меса, умањену за рабате и попусте од стране добављача, износи максимално 10%.

Максимална малопродајна цена за свињски бут без костију не сме прелазити 709,00 динара по килограму, а максимална произвођачка цена не сме прелазити 585,95 динара по килограму.

Максимална малопродајна цена за свињску плећку без костију не сме прелазити 699,00 динара по килограму, а максимална произвођачка цена не сме прелазити 577,69 динара по килограму.

Максимална малопродајна цена за свињски врат са костима не сме прелазити 595,00 динара по килограму, а максимална произвођачка цена не сме прелазити 491,73 динара по килограму.

Максимална малопродајна цена за свињску слабину са костима не сме прелазити 595,00 динара по килограму, а максимална произвођачка цена не сме прелазити 491,73 динара по килограму.

Маржа обрачуната на нето фактурну цену свих врста свежег пилећег меса, умањену за рабате и попусте од стране добављача, износи максимално 10%.

Прописане казне за прекршај

Произвођачи не смеју испоручивати производе у количинама мањим од просечних у последњих 12 месеци.

Одговорност за прекршај у случају непридржавања начина обрачуна марже или поступања супротно одредбама чл. 1. до 5. Уредбе за:

• Правно лице:

- Новчана казна од 100.000 до 2.000.000 динара;

- Заштитна мера - забрана вршења одређене делатности у трајању од шест месеци до једне године.

• Одговорно лице у правном лицу:

- Новчана казна од 5.000 до 150.000 динара;

- Заштитна мера - забрана вршења одређених послова у трајању од шест месеци до једне године.

• Предузетник:

- Новчана казна од 10.000 до 500.000 динара;

- Заштитна мера - забрана вршења одређених делатности у трајању од шест месеци до једне године.

Надзор над применом ове уредбе спроводе министарство надлежно за послове пољопривреде и министарство надлежно за послове трговине.

Извор: Paragraf Lex

Претрага

Центар за европске политике

BEUC, The European Consumer Organisation

THE GLOBAL VOICE FOR CONSUMERS