22. 04. 2024.

Зоран Николић из Националне организације потрошача Србије изјавио је у Дану уживо да постоје одређени услови под којима потрошачи могу да прекину уговоре, како са мобилним и кабловским оператерима, тако и са фирмама које нуде склапање уговора "од врата до врата". Он је саветовао грађане да контактирају надлежна удружења која се баве заштитом потрошача када су у недоумици, као и да воде рачуна о томе какве уговоре склапају. Такође, истакао је да у року од 14 дана потрошачи могу да одустану од уговора.

„Цена као битан елемент уговора увек се последично гледа и кроз раскид  уговора, а то значи да ако потрошач није задовољан предложеном ценом која је увек виша, он може да затражи раскид уговора зато што су то промењени услови под којима је уговор првобитно закључен. Поред тога, код промене одређених пакета, односно канала, где потрошач у тренутку закључења уговора има могућности да гледа одређене канале, и уколико се докаже да тих канала више нема, а да канали који су му понуђени не нуде исти или сличан програм, и то може бити разлог за раскид уговора“, наводи Николић.

Додаје да промена канала од стране оператора у неком тренутку значи да потрошач није у истој позицији као и приликом закључења уговора, па зато може, уколико жели, да захтева раскид уговора.

"У пракси, негде је то јако просто и изводљиво, у зависности од оператора, док код неких то није случај", истиче он.

Наводи пример да је пре одређеног времена један мобилни оператор "уцењивао" потрошаче, непружајући могућност раскида уговора, па је због неспоразума морао да реагује и РАТЕЛ (Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге).

На питање на који начин потрошач мора да буде обавештен о евентуалном поскупљењу, Николић одговара: "Оператори морају да обавесте потрошаче 30 дана пре примене нових цена. С тим што новим законом потрошач мора и лично да се обавести о томе".

Он је оценио да колико год наши закони буду у складу са европсклим законима и који штите потрошаче - "трговци се увек лако прилагоде новим законским решењима".

"У пракси то значи да телефон, који се нуди од компанија за динар, у уговорима ће се навести да је његова цена 100.000 динара, без обзира што није. Али, поента је што ће они себе на неки начин заштитити и послати неку поруку потрошачима. Дакле, посредно ће нас одвратити од могућности да сутра раскинемо уговор пре времена. То није забрањено, али са моралне тачке гледишта, није баш ни добро", казао је Николић.

Он је појаснио да потрошач у случају кабловских оператора, уколико услуга није испоручена у складу са уговором (прекиди у пријему сигнала, немогућност гледања канала у одређеном периоду, неотклањање сметњи), "ту постоји потпуно законит начин да потрошач раскине уговор због тога што услуга није онаква каква је уговорена".

"Ту се примењују општа правила несаобразности, и ту потрошач апсолутно није у обавези да плати нити један динар, осим за услуге које су му до тaда испоручене", каже Николић.

Међутим, напомиње да уколико се деси да потрошач жели да пређе код неког другог оператора због боље понуде, зарачунавају се казне или пенали које потрошач мора да плати.

"На то сви оператори имају право, јер сте ви код потписа уговора добили одређену врсту бенефита, и ако изађете пре истека уговорне обавезе, морате надокнадити све оно што сте добили, зато што сте изашли из уговора пре времена", упозорава гост Н1.

Николић је истакао да посебан проблем представљају у последње време продавци који иду од врата до врата, нуде различите садржаје, а поједини наши суграђани "који када остану сами код куће - једноставно не знају да кажу не и потпишу уговор".

"Ту настане проблем када прође рок од 14 дана за одустанак од куповине", објашњава Николић. Он потенцира да у року од 14 дана може да се одустане од уговора.

"Видели смо неке много тужне ситуације, када људима са пензијама од 30.000 динара, одбијају по пет или шест хиљада за једну рату за масажере, покриваче или ћебади", објашњава Николић.

Он је саветовао да потрошачи морају да воде рачуна приликом склапања уговора и о томе шта потписују.

"Ово је време у којем морамо размишљати. Свака наша куповина је врло озбиљна одлука. Сви знамо да се кућни буџет никако не повећава , а да цене вртоглаво расту сваког дана. Не постоји економско објашњење за оволика поскупљења, у оволиком обиму", закључио је Николић.

Извор: Н1

Претрага

Центар за европске политике

BEUC, The European Consumer Organisation

THE GLOBAL VOICE FOR CONSUMERS