22. 04. 2024.

Резултати анкете о информисаности потрошача – корисника дуванских производа

Светска здравствена организација процењује да око 2,8 милиона грађана Србије конзумира цигарете. Дувански дим је глобални проблем, али у земљама источне Европе посебно, јер се чини да је конзумирање цигарета стил живота и свакодневица већине становника.

Са циљем упознавања са навикама, ставовима и мишљењима потрошача о дуванским производима, Национална организација потрошача Србије (НОПС) спровела је анкету о индексу информисаности потрошача – корисника дуванских производа како би помоћу даље едукације и информисања подигли свест корисника о штетности пушења и алтернативним дуванским решењима.

У анкети која је била анонимна, учествовало је 1.688 испитаника претежно старости од 21 до 40 година, односно 66,7% (1.126). Занимљив податак је да су готово две трећине испитаника женског пола и то 67,9% .

Од укупног броја учесника, 74% су активни пушачи, док је њих 10,2% прешло на производе који функционишу на бази загревања дувана (IQOS и Glo), а мање од 2% користе електронске цигарете. Чак 68,6% испитаника је изјавило да пуши дуже од 10 година.

Када је у питању информисаност о штетним састојцима и утицају дуванских производа, 67 одсто испитаника се слаже да дувански дим лоше утиче на здравље непушача.

Више од 40 одсто испитаника не мисли да је никотин највећи проблем код пушача.

Анкета је такође показала да чак 60 одсто испитаника не чита упозорења на паклицама, а на питање да ли сматрају да у сваком тренутку могу оставити дуван, њих чак 7 од 10 каже да не могу.

Иако је 1.058 анкетираних (63%) изјавило да су упознати са разликом између конвенционалних цигарета и производа на бази загревања дувана, 60 одсто њих сматра да ти производи нису мање штетни од цигарета. Још већи број испитаних (66%) сматра да су е-цигарете подједнако штетне као класичне цигарете. Ипак, 29 одсто испитаника сматра да алтернативни дувански производи не штете људима у њиховој околини, док готово исти проценат нема став на ову тему.

Имајући у виду да велики број испитаника нема довољно информација, а ни формиран став о доступности алтернативних дуванских производа, у наредном периоду је планирано организавање конференције на којој ће релевантни експерти говорити о овој теми и покушати да на основу тренутно доступних информација, спроведених научних студија и истаживања у овој области, што објективније информишу кориснике о штетности традиционалних дуванских производа и о карактеристикама нових дуванских производима који се могу пронаћи на тржишту Републике Србије.

Претрага

Центар за европске политике

BEUC, The European Consumer Organisation

THE GLOBAL VOICE FOR CONSUMERS