23. 02. 2024.

Србија је у светском врху по броју пушача. Светска здравствена организација процењује да 2,8 милиона грађана Србије старијих од 15 година конзумира цигарете. Док на светском нивоу број пушача опада, у Србији се чини да промене нема. Дувански дим је глобални проблем, али у земљама источне Европе посебно јер се некако чини да је конзумирање цигарета стил живота и свакодневница већине становника.

Спознавањем тржишта дуванских производа, навика, ставова и мишљења потрошача о истима, у многоме ће допринети сагледавању стварног стања, а самим тим и дати смернице за приступ едукацији, информисању и подизању нивоа свести корисника у будућем периоду како о штетности пушења тако и о алтернативним решењима.

У циљу што ефикаснијег прикупљања података молимо Вас да попуните следећу анкету.

Напомена:  Анкета је анонимна. Ваши одговори ће бити коришћени искључиво у истраживачке сврхе.

Анкета

Претрага

Центар за европске политике

BEUC, The European Consumer Organisation

THE GLOBAL VOICE FOR CONSUMERS