04. 12. 2023.

Пумпе које су ограничиле количину деривата која се може купити, што је било супротно прописима, кажњене су на лицу места због несавесног понашања и у том случају је први пут примењен институт прекршајног налога, који је уведен новим Законом о заштити потрошача који је ступио на снагу 20. децембра прошле године", изјавио је за Еуроњуз Србија Младен Алфировић, правник из Националне организације потрошача (НОПС). Он је рекао да су грађани имали прилику да у пракси виде како изгледа када неко буде кажњен на лицу места због свог несавесног пословања.

Он је поводом Дана потрошача изјавио да ће криза која је настала због рата у Украјини итекако оставити последице и на навике купаца и подсетио да смо имали прилику да видимо и претходних дана када је због објава везаних за снабдевање нашег тржишта основних животних намирница настала паника и када су људи почели да праве залихе.

"То је нешто што нас прати у свакој кризи. Иста ситуација се десила и на почетку пандемије корона вируса. Сматрамо да нема простора за такву врсту понашања и импулсивне куповине. Србија је држава која је при самом врху када је у питању количина обрадивог земљишта по глави становника и не могу да замислим ситуацију да било ко у овој држави остане гладан, тако да заиста нема простора за такво понашање", истакао је Алфировић.

Позив држави да појача контролу

Он је рекао да није могуће да се дугорочно и заувек обезбедимо намирницама и да то није ни потребно и додао да нико не може да процени колико ће криза трајати и како ће утицати на потрошаче.

"Нема разлога свакако да се праве залихе. Од државе очекујемо у ситуацији када ће неко сигурно покушати да злоупотреби ово стање на тржишту да појачају надзор и контроле малопродајних објеката, како не би долазили у ситуацију да неко ову ситуацију злоупотреби да доведе потрошаче у још гору ситуацију од оне у којој смо се сви нашли", рекао је Алфировић.

Претходне две године је обележила корона, а она је утицала и на навике потрошача, јер су се у великом проценту преорјентисали на нове начине куповине. Онлајн трговина се повећала и до 300 процената.

"Пре две године је усвојен и Закон о електронској трговини, који је проширио овлашћења надлежне инспекције, како би се спречиле злоупотребе. НОПС је имао повећан број приговора потрошача у овом сегменту. Појавио се велики број профила на друштвеним мрежама који су нудили разне врсте робе. То за последицу може имати да потрошачи ако не добију робу, да остану без новца, а не могу очекивати помоћ институција и потрошачких организација, јер се ради заправо о куповини до нерегистрованих трговаца", објаснио је Алфировић.

Он је навео да је највише примедби грађана, као и ранијих година било на одећу и обућу, а да је експанзија онлајн трговине допринела да се повећа и број жалби на курирске службе које нису биле у стању да испрате њен раст. Напоменуо је и да смо најмање напредовали када су у питању комуналне делатности и да ту постоји више приговора - на обрачун потрошње топлотне и електричне енергије и воде за пиће.

Медијација још чека правилник

Новим Законом о заштити потрошача је медијација као облик вансудског решавања спорова уведена као обавеза. Трговац који одбије рекламацију потрошачу је у обавези да купца који је незадовољан таквом одлуком упути на тело за вансудско решавање потрошачких спорова и продавац је у обавези да се одазове и да учествује у том поступку.

"Закон је у децембру ступио на снагу, али још немамо комплетиран систем за вансудско решавање потрошачких спорова. Имамо обећање ресорног министарства да ће правилник којим ће се тај поступак уредити бити усвојен овог месеца. Очекујемо да ће се то заиста и десити у пракси и онда ћемо имати комплетан систем и могућност да и применимо ту најважнију новину", рекао је Алфировић.

Он је указао да су потрошачи неедуковани и неинформисани и да не знају које бенефите имају од тог поступка и да би требало још доста радити на промоцији медијације.

"То би свакако у наредном периоду требало да утиче на растерећење судова, на то да се смањи број судских потрошачких спорова који су и иначе спорови мале вредности, јер се ради о роби широке потрошње којој су цене по неколико хиљада динара. И заиста нема сврхе због таквих ствари се уплитати у дуге и неизвесне судске поступке, што наравно кошта и једну и другу страну, због вештачења и судских трошкова", рекао је Алфировић.

Извор: Euronews

Претрага

Центар за европске политике

BEUC, The European Consumer Organisation

THE GLOBAL VOICE FOR CONSUMERS