Вести

Претрага

Центар за европске политике

BEUC, The European Consumer Organisation

THE GLOBAL VOICE FOR CONSUMERS

Јачање заштите потрошача у Србији

Када корисник плаћа раскид уговора са оператером

У НОПС-у истичу како неке компаније не дају потрошачима довољно информација о раскиду уговора и упорно покушавају да наплате све претплате до истека обавеза

Међу корисницима у Србији све чешће постоји интересовање да из различитих разлога промене кабловске или оператере мобилне телефоније. Због недоумица да ли се и шта у том процесу замене оператера плаћа Национална организација потрошача (НОПС) објавила је анализу о томе у којим случајевима ће грађани морати да рачунају на трошкове због прекидања уговорног односа. Како се наводи, у случају када услуга задовољава уговорени квалитет, није дошло до промене цене или услова пословања и уговор се раскида, рецимо, због селидбе, одласка у иностранство, ниже цене код другог оператера или престанка потребе за услугом, такав раскид подразумева плаћање додатних трошкова уколико није истекао минимални период важења уговорне обавезе.

У НОПС-у подсећају да је Министарство трговине, туризма и телекомуникација у протеклих неколико година донело низ решења којима се утврђује да оператери крше колективни интерес потрошача када уговарају да су они дужни да, при раскиду уговора пре истека минималног периода важења, надокнаде штету у висини износа месечних претплата за преостале месеце до истека уговорне обавезе.

Овај намет популарно је назван „плаћање пенала до истека уговора” али у НОПС-у истичу да је компанијама тим решењима наложено да обуставе овакво уговарање неправичних уговорних одредаба. – Међутим, то не значи да потрошач може у потпуности бесплатно да раскине уговор пре истека минималног периода на који се обавезао приликом потписивања уговора – кажу у овој организацији и додају како је сваки оператер дужан да кориснику који раскида уговор у таквим околностима омогући да изабере шта је за њега повољније. То је, наводе, или исплата свих преосталих месечних претплата до истека уговорне обавезе или плаћање свих повољности које је потрошач добио од оператера за време трајања уговора. Познато је да оператери у Србији приликом потписивања уговора нуде и дају корисницима извесне повољности у виду попуста на износ претплате, опрему (мобилни телефони, таблет рачунари, модеми и сл.).

То практично значи да потрошач који жели да раскине уговор са оператером бира да ли ће платити укупан износ месечних претплата до истека уговорне обавезе (по старом моделу) или ће платити разлику за све повољности које је остварио.

Наводе и пример: ако потрошач раскида уговор након шест месеци од потписивања, а месечна претплата је 1.000 динара (износ претплате је 2.000 динара, али је потрошач добио умањење услед уговарања минималног периода коришћења од 24 месеца), потрошач бира да ли ће платити 18 преосталих месечних обавеза, што би био износ од 18.000 динара, или ће платити за шест месеци доплату до пуног износа претплате, што би био износ од 6.000 динара.

Друга варијанта уговора је још чешћа. Рецимо, ако је корисник при закључењу уговора добио мобилни телефон за један динар (пуна цена је 10.000 динара), он би био у обавези да плати разлику до пуне цене уређаја – односно износ од 9.999 динара. – У неким случајевима, када је уговорна обавеза на самом крају, свакако је исплативије за потрошача да се обрачун накнаде за плаћање обрачунава старом методологијом – кажу правници и објашњавају да ако је, рецимо, некоме остало четири месеца до истека уговора, а месечна претплата износи 1.500 динара (с попустом од 25 одсто, док је пуна цена услуге 2.000), износ накнаде ће бити четири пута по 1.500, што је укупно 6.000 динара (док би све повољности искоришћеног попуста за 20 месеци трајања уговора износиле 20 пута по 500 динара, што је укупно 10.000 динара).

Они саветују грађане да уколико се уговор раскида на овај начин, потребно је да се писаним путем обрате оператеру захтевом за превремени раскид уговора и том приликом затраже спецификацију оба наведена обрачуна како би могли да изаберу повољнији износ за плаћање.

 У НОПС-у истичу да искуства говоре како већина оператера у пракси углавном не поштује своје обавезе прописане законима, најчешће када је реч о начину обавештавања о промени цена, тарифа и слично, па се таква обавештења објаве на сајтовима у неким секцијама које је тешко пронаћи.

Међутим, постоје и „савесни” оператери који својим корисницима обавештења о битним променама достављају у писаној форми, уз месечни рачун. – Приметили смо и да велики број оператера својим корисницима уопште не саопштава на који начин могу раскинути уговор и и даље упорно покушавају да наплате све претплате до истека уговорне обавезе, а што, понављамо, није у складу с решењима министарства и законом – наводи правни тим НОПС-а.

Извор: Политика