Вести

Претрага

Центар за европске политике

BEUC, The European Consumer Organisation

THE GLOBAL VOICE FOR CONSUMERS

Јачање заштите потрошача у Србији

Ускоро прописи за еко-дизајн производа

Ускоро ће само производи који испуњавају специфичне захтеве енергетске ефикасности моћи да се нађу на тржишту. Прописи који одређују захтеве еко-дизајна за телевизоре, машине за судове и веш, фрижидере и замрзиваче, климе, као и “сет топ бокс” уређаје, у процесу су доношења.

“Грађанима неће моћи више да се деси да купе веш машину која иако је енергетски ефикасна, не опере добро веш”, објашњава Нечметин Токур, са пројекта ЕУ за енергетско означавање и еко-дизајн производа.

У Србији се први пут од ове године новим Законом о енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије произвођачи електричних апарата за домаћинства обавезују на поштовање минималних захтева који се односе на еко-дизајн производа.

“Прописи у области еко-дизајна прописују минимум захтева за енергетску ефикасност и друге еколошке перформансе уређаја, али и гарантују да ће уређај ваљано да обави своју предвиђену функцију. На пример, ти прописи налажу да највећи индекс перформансе чишћења буде обавезан за све веш машине на тржишту. На тај начин сви купци имају могућност да купе квалитетне производе, а произвођачи су принуђени да их стално иновирају”, каже Токур и додаје:

“Поред тога, већина кућних апарата на тржишту у Србији увезена је директно или индиректно из Европске уније, а многи произвођачи настоје да на ово тржиште пласирају робу коју не могу да продају у ЕУ због неусклађености са прописима о еко-дизајну који су тамо на снази. То с новим прописима у Србији више неће бити могуће.”

Токур објашњава да осим функционалности производа, прописи еко-дизајна омогућују да се уређаји могу лакше поправити и рециклирати.

“Наше заједнице су приморане да смање потрошњу, због чега нам је потребна ефикасна употреба ресурса: материјала и енергије, као и продужење радног века производа, рециклажа на крају животног века, итд. Управо еко-дизајн укључује све еколошке аспекте једног уређаја који троши енергију – од фазе пројектовања до његовог одлагања.”

Еко-дизајн је један од темељних концепата модела циркуларне економије, који предвиђа да се производи пројектују тако да им се максимално продужи животни век, кроз све фазе животног циклуса: од вађења сировина из природе, производње материјала и компонената производа, преко његовог коришћења и одржавања, до третмана на крају животног века – поновне употребе, демонтаже, рециклаже, употребе за енергију и коначног одлагања.

Акциони план за циркуларну економију који је произашао из Зеленог споразума, кровног документа Европске уније за одрживи развој, Европска унија је усвојила у марту 2020. Како се наводи у преамбули ЕУ Директиве о еко-дизајну, 80 одсто загађења животне средине и 90 одсто трошкова производње резултат су одлука донетих у фази пројектовања производа. Србија је у процесу транспоновања ове директиве у национално законодавство.

Сам регулаторни оквир ипак није довољан за унапређење система. Потребно је да се новоусвојени прописи примене. Због тога, док надлежни органи раде на транспоновању директива о еко-дизајну у Србији, пројекат “ЕУ за енергетско означавање и еко-дизајн производа” ради на изградњи капацитета за њихову примену, пре свега тела за оцењивање усаглашености, као и тржишне инспекције. Тако ће када ови прописи буду донети, кључни актери који треба да их спроведу за то већ бити оспособљени.

У септембру је одржан курс “Спровођење мера еко-дизајна и енергетског означавања производа”, који су похађали представници пет тела за оцењивање усаглашености, Министарства рударства и енергетике, Министарства трговине, туризма и телекомуникација, Акредитационог тела Србије и других кључних актера. На обуци је уз конкретне примере производа, било речи о европском законодавном оквиру који уређује еко-дизајн, примени ове регулативе и њеној контроли са становишта произвођача и тржишне инспекције,

“Људи ће стећи поверење када се увере да у Србији постоје капацитети који могу да докажу да оно што долази споља у потпуности испуњава прописане захтеве, у овом случају у областима еко-дизајна и енергетског означавања, за шта сте кључни ви”, нагласио је овом приликом вођа пројекта, Бернард Гиндроз.

Бити енергетски ефикасан значи бити економичан и бринути о животној средини. Енергију у домаћинствима расипамо и застарелим кућним апаратима, лошим прозорима и слабом изолацијом. Енергетска ефикасност је један од кључних приоритета Европске уније при решавање питања климатских промена и заштите животне средине.

Упоредо са наставком рада на поџаконским актима и јачању капацитета институција, Министарство рударства и енергетике, уз подршку Европске уније почиње са спровођењем активности за подизање свести под слоганом “Окрени на зелено”. У наредном периоду јавности ће кроз различите промотивно-едукативне активности бити представљене мере и могућности за побољшање енергетске ефикасности на свим нивоима.

Извор: Еуропа.рс