20. 07. 2024.

Национална организација потрошача Србије поводом слања обрачуна „Инфостана" за дуговања настала пре десет (?!) година обавештава грађане о следећем:

На основу Закона о облигационим односима, члан 378, став 1:

„Застарева за 1 (једну) годину потраживање накнаде за испоручену електричну и топлотну енергију, плин, воду, за димничарске услуге и за одржавање чистоће, кад је испорука односно услуга извршена за потребе домаћинства", јасно произилази да не постоји законска основа за наплату предметних потраживања из 1999. године.

Забрињава, међутим, да очигледну грешку у пословању, односно „несавесно пословање" (члан 12. Закона о облигационим односима) на овај начин приписују потрошачима који никада нису ни на који начин били обавештени о висини дуговања у поменутом периоду. Треба подсетити да грађани нису дужни да чувају рачуне дуже од годину дана. Да ли је сада довољно веровати на реч надлежнима у „Инфостану" када се ради о висини „дуговања"?

Осим тога, обавештења о дуговањима која не садрже прецизне податке о дуговањима нису правно ваљана. Другим речима, у овим обавештењима која стижу на адресе многобројних потрошача не може да буде написано: „Ваш дуг у периоду од 1999. до 2008. године износи, 15.154,00 динара (пример)", већ мора да се прецизира тачан обрачунски период/месец и износ дуговања за исти како би корисник знао шта плаћа.

Сходно свему изнетом, Национална организација потрошача Србије ће истрајати у намери да заштити заједничке интересе готово 200.000 потрошача Београда у овом и свим наредним случајевима. Међутим, то не значи и позивање потрошача да не плаћају оно што потроше, већ искључиво поштовање свих законских прописа ове земље.

Претрага

Центар за европске политике

BEUC, The European Consumer Organisation

THE GLOBAL VOICE FOR CONSUMERS