18. 05. 2024.

Београд, 1. август 2008. године

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Владе Републике Србије саопштило је да узорци млека из шест млекара у Србији одговарају у погледу квалитета и микробиолошке исправности важећим прописима и да је млеко које се испоручује из ових млекара безбедно за употребу. У саопштењу се наводи да је Ветеринарска инспекција Генералног инспектората Министарства пољопривреде 25. јула обавила ванредну циљану ветеринарско-санитарну контролу квалитета млека. Поводом објављивања резултата Покрета за заштиту потрошача из Београда и заинтересованости грађана, обављена је синхронизована контрола у шест млекара, и то у млекарама "Валета" из Гуче, "Куч компани" и "Младост" из Крагујевца, "Муза" из Деча, "Солвента" из Панчева и "Марић компани" из Шимановаца. Контролу и узорковање у поменутим млекарама извршили су инспектори, а анализе млека урадиле су акредитоване лабораторије Института за млекарство из Београда. На основу испитивања утврђено је да наведени узорци одговарају у погледу квалитета и микробиолошке исправности важећим прописима и да је млеко које се испоручује из ових млекара безбедно за употребу. Поред контроле наведених млекара, у наредном периоду ће се обављати и појачана контрола објеката за прераду млека и услова складиштења у малопродајним и велепродајним објектима како би се проверило да ли се поштује и да ли је затворен хладни ланац у промету млека и млечних производа, након чега ће резултати бити доступни јавности.

Претрага

Центар за европске политике

BEUC, The European Consumer Organisation

THE GLOBAL VOICE FOR CONSUMERS