18. 05. 2024.

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Поводом актуелних забрињавајућих информација о здравственој неисправности млека и млечних прерађевина, Национална организација потрошача Србије у циљу истинитог и објективног информисања јавности позива Покрет за заштиту потрошача Београда да јавно саопшти по којој методологији је вршено предметно испитивање.

Такође, желимо да верујемо да су сви узорци узети по строго утврђеним правилима за шта постоје уредно сачињени записници. Оно што, међутим не познаје нити један Правилник или методологија јесте поређење производа и њихово рангирање на начин како је то учињено. Из тих разлога јавно позивамо све учеснике испитивања да саопште на основу којих анализа су дошли до закључка да одређени производи спадају у групу „Екстра квалитетних". Све напред изнето има за циљ разјашњење комплетне ситуације која је потрошаче, чини се, узбунила више него што треба.

Национална организација потрошача Србије и све њене чланице врше све анализе у блиској сарадњи са овлашћеним акредитованим лабораторијама уз асистенцију санитарних инспектора. При том се потпуно поштује методологија узимања узорака која је прецизно дефинисана Правилницима, Стандардима и валидованим методама.

У очекивању брзог разјашњења комплетне ситуације а у циљу ефикасне заштите потрошача, НОПС остаје посвећен поштовању свих законских регулатива у обављању свих програмских активности.

Претрага

Центар за европске политике

BEUC, The European Consumer Organisation

THE GLOBAL VOICE FOR CONSUMERS