04. 12. 2023.

Овде можете преузети комплетно саопштење у .pdf формату

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

У циљу истинитог и објективног информисања потрошача и јавности у Србији, као одговор на злонамерно извртање чињеница и покушаја дезинформисања потрошача и јавности уопште, на конференцији за новинаре под називом КО У СРБИЈИ ИНФОРМИШЕ ПОТРОШАЧЕ? сазване од стране самозваних независних организација потрошача Србије,

НОПС даје следеће САОПШТЕЊЕ:

1. Од првог дана - 15. марта 2007. од када је активиран сервис „СМС ПОТРОШАЧ" - сервис за потрошаче, као један од сегмената јединственог пројекта НОПС-а (Национални пројекат интерактивне комуникације са потрошачима), у којем техничку подршку дају ТЕЛЕКОМ СРБИЈА и ТЕЛЕНОР, те у сарадњи са овлашћеним провајдерима који имају уговор са НОПС-ом, госпођи Едини Попов је позната чињеница да је носилац пројекта НОПС (Савез потрошачких организација Србије) који има и законско право и обавезу информисања потрошача (Закон о заштити потрошача, Сл. гласник 79/05).

Све време госпођа Попов дезинформише јавност и потрошаче преко својих саопштења за јавност, дописа тржишним инспекцијама, Министарствима, поверенику за информације од јавног значаја, брошура и летака које дели, постављајући питања одакле право ТЕЛЕКОМУ, а не спомињући и ТЕЛЕНОР, да информишу потрошаче, а притом спомињући и провајдере као да и они дају информације потрошачима и тако доводи и јавност и потрошаче у заблуду.

Желимо да напоменемо да је форма - синтакса ПРИЈАВЕ за коришћење сервиса јасно наведена, како у огласу тако и на сајту НОПС-а, као и обавештење да ће након тога бити активирани и други сервиси који ће бити доступни само правилно пријављеним корисницима. Унос погрешне синтаксе и разних питања (које је и сама госпођа Попов постављала) а које систем и не препознаје јер је то, напомињемо, само пријава, је основна и најчешћа грешка која следи из непажљивог читања упутства или покушаја злоупотребе, као што је то случај са горе поменутом госпођом.

Основни предуслов за активирање других сервиса пројекта НОПС-а - „СМС потрошач" (друге врсте услуга типа - примедбе, жалбе, објашњење Е-бројева, упозорење на опасне производе, резултати упоредних испитивања итд. за који смо имали обећање да ће бити реализовани) било је и адекватна техничка опрема (хардвер и софтвер) којим би се наш пројекат у потпуности реализовао. Пројекат је предат Министарству трговине и услуга у априлу месецу (период техничке владе), а обновљен је након оснивања владе у јуну 2007. године. На жалост, још увек нису створени одговарајући услови за потпуну реализацију пројекта (опет до оснивања нове владе).

2. Такозване независне организације потрошача Србије које су сазвале конференцију за новинаре, критикујући и НЕ ПОДРЖАВАЈУЋИ одлуку Министарства трговине о формирању САВЕТОДАВНИХ ЦЕНТАРА и јединственог ЦАЛЛ ЦЕНТРА ЗА ПОТРОШАЧЕ СРБИЈЕ, само показују непознавање основних европских и светских стандарда у заштити потрошача. У свим земљама у окружењу, као и у земљама Европске уније, формирани су Саветодавни центри на регионалном принципу и финансирани од стране државе, што не значи да је оснивач влада него да је оснивач организација потрошача, што је и код нас случај.

До које мере досеже НЕРАЗУМЕВАЊЕ и НЕПОЗНАВАЊЕ заштите права потрошача уопште, од стране сазивача конференције за новинаре и критичара одлуке Министарства о формирању Саветодавних центара, показује њихово упозорење да је та ОДЛУКА НЕУСТАВНА јер повређује члан 55. Устава Републике Србије који гласи:

Слобода удруживања

Члан 55.

Јемчи се слобода политичког, синдикалног и сваког другог удруживања и право да се остане изван сваког удружења. Удружења се оснивају без претходног одобрења, уз упис у регистар који води државни орган, у скаду са законом. Забрањена су тајна и паравојна удружења.

Уставни суд може забранити само оно удружење чије је деловање усмерено на насилно рушење уставног поретка, кршење зајемчених људских или мањинских права или изазивање расне, националне или верске мржње. Судије Уставног суда, судије, јавни тужиоци, Заштитник грађана, припадници полиције и припадници војске не могу бити чланови политичких странака.

ДА ЛИ ЈЕ НЕКОМ ЈАСНО ШТА ЈЕ ЦИЉ ПОЗИВАЊА НА ОВАЈ ЧЛАН УСТАВА? НАМА НИЈЕ!

Како би напокон ЈАВНОСТ и ПОТРОШАЧИ у Србији знали ко покушава да говори у њихово име и да их представља, отворено постављамо питања сазивачима ове конференције и од њих очекујемо одговоре.

ПИТАЊА:

АПОС-у - Едини Попов,

1.            Колико чланица, правних лица је у Вашој асоцијацији?

2.            Ко финансира трошкове и канцеларију АПОС-а?

3.            Ко финансира издавање додатка у дневном листу „ДАНАС" под називом „ПОТРОШАЧКИ РЕПОРТЕР"?

4.            Да ли сте, када и од кога добили сагласност да информишете потрошаче преко вашег додатка „ПОТРОШАЧКИ РЕПОРТЕР", брошура и флајера?

5.            Када већ тврдите да организације потрошача не би требало да добијају новац од Министарства, зашто нисте вратили 480.000 динара уплаћених од стране Министарства на ваш рачун? (не спомињемо износе које сте добили од Покрајинске владе, које такође нисте вратили)

 

РЕПУБЛИЧКОЈ УНИЈИ ПОТРОШАЧА - Београд, Денису Перинчићу:

Пошто тврдите да сте правник и да радите у адвокатској канцеларији, немамо разлога да Вам не верујемо, молимо Вас да нам одговорите на следећа питања:

1.            Зашто у Вашем називу организације стоји реч унија која значи савез када је то једна једина организација? Кога желите да доведете у заблуду?

2.            Да ли Вашим ангажовањем као оснивача организације и ангажовањем адвокатске канцеларије коју Ви спомињете долазите у сукоб интереса и кршите етички кодекс адвокатске коморе, конкретно, да ли постоји опасност да сви потрошачи који се Вама обрате за помоћ постану Ваши клијенти?

3.            На који начин и на основу којих активности сте добили канцеларију за рад а знамо да сте основани пре мање од годину дана?

4.            Да ли су оснивачи Ваше организације и Ви, чланови неке политичке странке?

 

ЦЕНТРУ ЗА ЗАШТИТУ ПОТРОШАЧА - „ФОРУМ" - Ниш, Јовану Јовановићу:

Како сте због непоштовања Етичког кодекса и Правилника НОПС-а, избачени Ви и Ваша организација из НОПС-а, питамо Вас:

1.            Да ли сте у међувремену одржали Скупштину и Управни одбор Вашег удружења који нисте сазивали годинама?

2.            Да ли сте вратили рачунар и штампач НОПС-у тј. Регионалној организацији потрошача Јужне Србије?

3.            Да ли сте Министарству трговине вратили 240.000 динара које сте добили а такође тврдите да организације потрошача не би требало да добијају новац од Министарства?

 

ЦЕНТАР ЗА ЕДУКАЦИЈУ И ЗАШТИТУ ПОТРОШАЧА - БЕОГРАД, Вери Вида:

Како је Ваша организација основана пре нешто више од годину дана, на основу којих активности на пољу заштите потрошача сте добили канцеларије у Устаничкој бр. 64, Београд? Да ли је за то потребно:

1.            Да будете бивши службеник Државне безбедности са високим чином?

2.            Да будете бивши (или сте још увек) високи функционер политичке странке?

 

ПОКРЕТ ЗА ЗАШТИТУ ПОТРОШАЧА - БЕОГРАД, Петру Богосављевићу:

Немамо питање - јасно нам је зашто се налази међу овим такозваним организацијама потрошача.

 

Милић Марковић, председник НОПС-а

Горан Паповић, потпредседник НОПС-а

Зоран Николић, потпредседник НОПС-а

Претрага

Центар за европске политике

BEUC, The European Consumer Organisation

THE GLOBAL VOICE FOR CONSUMERS