04. 12. 2023.

Члан 78  Заштита потрошача

Уговорне стране ће сарађивати како би усагласиле стандарде заштите потрошача у Србији са стандардима у Заједници. Делотворна заштита потрошача је нужна како би се обезбедило ваљано функционисање тржишне економије и та заштита ће зависити од развоја административне инфраструктуре ради осигурања надзора над тржиштем и спровођење закона у овој области.

У том циљу, а у њиховом заједничком интересу, стране ће подстицати и обезбедити:

-    политику активне заштите потрошача у складу са комунитарним правом, укључујући већу информисаност и развој независних организација;

-    усклађивање законодавства о заштити потрошача у Србији са заштитом која је на снази у Заједници;

-    делотворну правну заштиту потрошача ради побољшања квалитета потрошачке робе и одржавања одговарајућих стандарда безбедности;

-    надзор над спровођењем правила од стране надлежних органа и омогућавање приступа правди у случају спора;

-    размену информација о опасним производима.

Претрага

Центар за европске политике

BEUC, The European Consumer Organisation

THE GLOBAL VOICE FOR CONSUMERS