18. 05. 2024.

На основу достављених извештаја сачињен је Уговор о финансирању организација потрошача, и обезбеђена су средства за финансирање активности организација потрошача у 2007. год.

Oвај начин финансирања представља прелазни облик ка пројектном финансирању организација потрошача путем јавних конкурса Министарства трговине и услуга, које ће се спроводити у 2008. години.

 

Полазећи од обавеза из Уговора о наменском коришћењу средстава и достављању извештаја о њиховом коришћењу неопходно је да Министарству трговине и услуга достави се извештај са спецификацијом утрошених средстава у року од три месеца од дана уплате средстава.

Овим програмом обухваћене су, поред НОПС-а, и све чланице ове организације које су доставиле извештај и програм рада Министарству трговине и услуга и имају отворене текуће рачуне и правно регулисани статус.

Претрага

Центар за европске политике

BEUC, The European Consumer Organisation

THE GLOBAL VOICE FOR CONSUMERS