Претрага

Центар за европске политике

BEUC, The European Consumer Organisation

THE GLOBAL VOICE FOR CONSUMERS

Потрошачи - информисаност и заштита ("Политика", 29.04.09.)

Положај потрошача у Србији евидентно је веома лош, почев од основног права потрошача на слободан избор производа и услуга, преко информисаности до ефикасне заштите потрошача.

Промена курса динара и раст цена, стигли су као нова мука, утичући директно на пад куповне моћи становништва. На довољно лошу ситуацију, само се надовезала светска економска криза и довела нас (потрошаче) у незавидан положај, а према саопштењима водећих домаћих потрошачких организација, српски потрошачи се по степену заштите права налазе на зачељу у Европи.

Иако је у нашој земљи регистровано, можда и превише организација (више од 60) за заштиту потрошача, Зоран Николић, потпредседник Националне организације потрошача Србије (НОПС) каже да свакодневне ситуације показују да је већина то само на папиру, што ствара погрешну слику о заштити потрошача у Србији.

- На тај начин се онемогућава реалан приказ свих завидних разултата које остварују организације потрошача у Србији. Значајном побољшању услова рада свих оних удружења којима је заштита потрошача примарни интерес, допринеће нови Закон о заштити потрошача, чије се усвајање очекује половином године. Српски закон о заштити потрошача фунционално ће ојачати положај сваког од нас. Поред тога, имплементацијом нових Директива ЕУ бићемо у стању да ефикасно одговоримо на све нове производе и услуге, на пример: продаја од врата до врата, интернет куповина итд. Свако од учесника у ланцу заштите носи свој део кривице, али је извесно да не постоји јака политичка воља за стављањем приоритета првог реда над заштитом потрошача у Србији, објашњава Николић.

С друге, у свакодневном контакту са потрошачима НОПС заправо долази до сазнања колико су они неинформисани, самим тим и онемогућени да заштите своја права. Међутим, када дође до проблема одговорне организације потрошача су ту да сваки појединачни случај, самостално или у сарадњи са тржишном инспекцијом решавају. Досадашња искуства говоре у прилог успешном решавању не само појединачних, већ и колективних интереса потрошача.

Сарадња НОПС-а са надлежним институцијама

Досадашња сарадња заснивала се на решавању оних проблема које нисмо успели сами да решимо. Није циљ пребацивати примедбе и жалбе потрошача другим надлежним институцијама, већ њихово успешно решавање. Тек у случају немогућности адекватног решавања обраћамо се за асистенцију, пре свега, тржишној али и другим инспекцијама. Такође, велики део наших активности усмеравамо капревентивном деловању како не бисмо дошли у ситуацију да се увек бавимо последицама. И у том светлу треба посматрати сарадњу са правосудним органима: ако случај дође до суда, да ли смо ефикасно заштитили потрошача, објашњава наш саговорник.

-----------------------------------------------------------

„Потрошачки караван"

Основни циљ пројекта је информисање - упознавање потрошача са основним потрошачким правима и биће реализована у 28 градова Србије. Караван је кренуо 2. априла из Ниша, а у међувремену посетио Зрењанин, Јагодину, Копаоник, Шабац, Крушевац, Панчево, Прокупље. Већ сутра, становници Ужица биће у прилици да се у директном сусрету са члановина НОПС-а упознају са основним потрошачким правима, а исту прилику током маја месеца имаће и мештани Лесковца, Краљева, Новог Сада, Пожаревца, Београда, Пирота, Ваљева и Суботице.

У јуну месецу планирана је посета Смедереву, Врању, Сомбору, Крагујевцу, Сремској Митровици, Бору, Чачку, Зајечару, Врњачкој Бањи и Златибору.

Одштампана је и веома корисна брошура „Водич за куповину" која обичном човеку свакодневно може бити од користи да адекватно реагује.

 

Аутор: Сенка Лучић (Политика), 29.04.09.