Вести

Претрага

Центар за европске политике

BEUC, The European Consumer Organisation

THE GLOBAL VOICE FOR CONSUMERS

Јачање заштите потрошача у Србији

Цене роба и услуга у Србији су 2019. години биле на нивоу од 57 одсто просека Европске уније, односно роба је била јефтинија за 43 одсто од европског просека, показују подаци европске статистичке агенције Евростат.

То би била добра вест да наш бруто домаћи производ по становнику није био чак 59 одсто мањи од просечног у ЕУ.

Национална организација потрошача Србије (НОПС) је у претходном периоду одржала информативни догађај, где су учесници (потрошачи) имали могућност да у директном разговору са правним саветницима изнесу своје проблеме и недоумице, а у вези са својим правима, али и обавезама, материјалним прописима из области заштите потрошача и да у једном неформалном разговору добију адекватне информације, савете или помоћ.

На овај начин запосленима у НОПС-у је омогућено да директно сазнају мишљења, искуства и ставове потрошача у конкретним ситуацијама, а што ће, како се процењује, бити од велике помоћи потрошачким организацијама како би садржајно и по квалитету унапредили свој приступ потрошачима.

Грађанину из Београда застарела потраживања за рачуне једног јавног комуналног предузећа ће бити принудно наплаћена, јер није знао да треба да уложи приговор. Дужнику рок од пет дана за жалбу.