Вести

Претрага

Центар за европске политике

BEUC, The European Consumer Organisation

THE GLOBAL VOICE FOR CONSUMERS

Јачање заштите потрошача у Србији

Поступајући по приговору потрошача, дошли смо до сазнања да ЈП Путеви Србије, које продаје ТАГ уређаје за електронску наплату путарине, гарантује за саобразност ове техничке робе у складу са Законом о заштити потрошача, односно две године од дана куповине и то је неспорно.

У примену је ушао нови правилник о конзумним јајима којим се, поред правила о квалитету, доноси и ново означавање јаја на паковањима уместо досадашњих А, Б, Ц... Сада ћемо знати и да ли су јаја органска, или да ли су коке у кавезу.