Вести

Претрага

Центар за европске политике

BEUC, The European Consumer Organisation

THE GLOBAL VOICE FOR CONSUMERS

Јачање заштите потрошача у Србији

Уочене потенцијално неправичне уговорне одредбе у општим условима „Пошта нет“ кабловског оператора и упућена иницијатива надлежном министарству за колективну заштиту потрошача

Ко је енергетски угрожен купац?

Енергетски угрожени купац електричне енергије или природног гаса је купац, из категорије домаћинства (самачко или вишечлана породица), који живи у једној стамбеној јединици са једним мерним местом на коме се мери потрошња електричне енергије, односно природног гаса и који троши максималну количину електричне енергије или природног гаса у складу са Уредбом о енергетски угроженом купцу.

Национална организација потрошача Србије спровела је истраживање са циљем утврђивања колико су потрошачи упознати са основним одредбама и правима којима им обезбеђује Закон о заштити потрошача.

У наставку су дати тачни одговори на питања која су постављена у анкети, као и појашњења истих.

У трговинским ланцима у Србији већ дуже су уобичајне акције попуста за пензионере које се поклапају с датумом исплате пензија, а у Националној организацији потрошача Србије кажу да су све учесталије и притужбе пензионера да заправо не остварују попуст који је истакнут у продавницама.