Вести

Претрага

Центар за европске политике

BEUC, The European Consumer Organisation

THE GLOBAL VOICE FOR CONSUMERS

Јачање заштите потрошача у Србији

Национална организација потрошача Србије (НОПС) спровела је истраживање индекса задовољства потрошача са темом „Трговински ланци – преференције потрошача“. Циљ истраживања је био утврђивање мишљења потрошача по питању избора трговинских ланаца у којима најчешће обављају куповину, а који су најзаступљенији на тржишту малопродаје у Републици Србији, а исто је вршено путем анкетног упитника.

У протеклих неколико дана, као актуелна тема, намеће се решење са којим је изашло Министарство трговине, туризма и телекомуникација, а тиче се доношења Уредбе која регулише начин поступања у вези туристичких аранжмана уплаћених до 15.3.2020. године.