Вести

Претрага

Центар за европске политике

BEUC, The European Consumer Organisation

THE GLOBAL VOICE FOR CONSUMERS

Јачање заштите потрошача у Србији

Већ неколико година у Србији је на снази Закон о заштити потрошача који је донео много новина у ову област.

О правима и обавезама које проистичу из овог закона упознати су и потрошачи и трговци, неспоразума је мање, а потрошачима су на располагању и удружења за заштититу потрошача којима се могу обратити.

Свака трећа рекламација у куповини односи се на обућу, а купци се највише жале да трговци не прихватају рекламације. Проверавали смо да ли су купци објективни, али и чија је реч последња када се одлучује да ли ће се рекламација уважити.