Вести

Претрага

Центар за европске политике

BEUC, The European Consumer Organisation

THE GLOBAL VOICE FOR CONSUMERS

Јачање заштите потрошача у Србији

Удружењу за заштиту потрошача Војводине, обратио се потрошач који је доставио фотографије снимљене у Зрењанину, у улици Вука Караџића. Поменуте фотографије настале су у делу који само носи назив јавно паркиралиште, а више личи на неуређени простор у коме возачи без икакве хоризонталне сигнализације, односно обележених паркинг места, нумерације, без обележеног уласка и изласка са паркинга, паркирају своја возила. Одлуком о паркирању возила града Зрењанина, поменути простор дефинисан је као „јавно,привремено паркиралиште“, али се, сем дефинисања и назива, није даље одмакло у поштовању поменуте Одлуке и Закона о безбедности саобраћаја на путевима.

Трагом штуре препоруке Министарства трговине, туризма и телекомуникација грађанима да, приликом уговарања новог или заменског путовања „обрате пажњу“ да ли агенција преко које исто уговарају поседује лиценцу и прописану гаранцију путовања, сазнајемо:

Националној организацији потрошача Србије често се јављају потрошачи са питањима везано за раскид уговора који је закључен са операторима телекомуникационих услуга (уговор о коришћењу мобилне телефоније, уговор о коришћењу кабловске телевизије, уговор о коришћењу интернет услуге или уговор који садржи пакет набројаних услуга), а који су закључени на минимални период важења, од најчешће 24 месеца.

У наставку текста се можете упознати са основним правима када је у питању раскид таквих уговора.

Европска унија неће дозволити продају техничких уређаја лошег квалитета, а циљ је да се уређаји не кваре одмах по истеку гаранције него да трају дуже, јуче је најавила Биљана Борзан, потпредседница европских социјалиста и најгласнији представник потрошача у Европском парламенту. Пројекат који подразумева низ промена на тржишту беле технике не само везаних за заштиту потрошача него и животне средине, ове године је један од проиоритета у новом мандату. Европска комисија ће, најављује Борзан, већ следеће године представити низ закона којима ће настојати да се смањити бацање производа који још раде или ће их преправљати, како би смањили количину електронског отпада.

Као потрошачи, све чешће смо сведоци покушаја трговаца да на разне довитљиве начине стекну екстра профит, а све то на наш рачун. Често такво понашање учесника на тржишту пркоси кодексима добре пословне праксе, а неретко је и у сукобу са самим Законом о заштити потрошача.