Вести

Претрага

Центар за европске политике

BEUC, The European Consumer Organisation

THE GLOBAL VOICE FOR CONSUMERS

Јачање заштите потрошача у Србији

Последњих дана у јавност се пласирају потпуно неодговорне изјаве о непостојању обавезе трговца или угоститеља да омогући плаћање платним картицама.

Овом приликом желимо да обавестимо јавност да постоји пропис који детаљно уређује ову област – Закон о фискалним касама. Члан 6. таксативно наводи делатности које морају омогућити потрошачима да плате робу или услугу платним картицама. Без изузетака.

Приликом одласка у куповину, идеално би било да након плаћања и издавања рачуна од стране трговца, добијемо робу коју смо платили, како бисмо имали могућност да проверимо стање робе и да је одмах са собом понесемо. Међутим, често то није случај.

Према последњем извештају Комисије ЕУ, међу небезбедним производима на тржишту земаља чланица највише је било играчака због присуства опасних хемикалија, затим моторних возила, одеће, текстила, а ситуација у нашој земљи је врло слична.

Сведоци смо све већег развоја електронске трговине односно куповине преко интернета, а коју Закон о заштити потрошача препознаје и дефинише као уговоре закључене на даљину. Овакав вид куповине, који је често за потрошаче комфорнији, и у складу са тим колоквијално носи назив "куповина из фотеље", доноси потрошачима и већи обим права. Такође, у ову категорију спадају и уговори закључени ван пословних просторија трговца, односно разне и све учесталије презентације које се обављају по ресторанима, у дому потрошача или неком другом простору који није малопродајни објекат трговца.

Актуелни догађаји указују на то да се проблеми у сектору туризма и угоститељства усложњавају. Питање лиценци за већину агенција и даље није решено, осим за неке које су успеле да обезбеде полисе осигурања, а таквих је изузетно мали број у односу на укупан број агенција. Понуде за осигурање које су појединим, углавном мањим агенцијама, достављене представљају, у овим околностима, огроман намет и без помоћи државе и министарства известан је банкрот већине туристичких агенција.

У оваквом амбијенту, поставља се питање шта ће бити са путницима који поседују ваучере за заменско путовање? Да ли ће успети да га реализују или добију поврат новца? По свој прилици неће.