Вести

Свака трећа рекламација у куповини односи се на обућу, а купци се највише жале да трговци не прихватају рекламације. Проверавали смо да ли су купци објективни, али и чија је реч последња када се одлучује да ли ће се рекламација уважити.