Вести

Претрага

Центар за европске политике

BEUC, The European Consumer Organisation

THE GLOBAL VOICE FOR CONSUMERS

Јачање заштите потрошача у Србији

Поводом Светског дана права потрошача, НОПС у сарадњи са партнерима овогодишњи програм посвећује безбедности хране.

Понедељак, 15. март 2010. 11:00, Институт "Батут" Београд.

Преузмите комплетан програм.

Као последица брижљиво планираних и законски заснованих активности на укидању више него спорне одлуке којом се возилима ван кикиндског регистарског подручја наплаћује 4-струки износ доплатне карте, Општинско веће Кикинде је донело је закључак којим се ставља ван снаге сагласност на Правилник у делу који се односи на тачку 24. став 3.

Након упоредног испитивања квалитета неких од најзаступљенијих воћних сокова и нектара на тржишту Србије, Национална организација потрошача Србије (НОПС) је 14.12.2009. године на адресу Министарствa пољопривреде - Генерални инспекторат и Министарствa трговине и услуга - Сектор тржишне инспекције упутило захтев да се због грубе повреде Закона о безбедности хране спроведе хитна забрана продаје свих производа који нису задовољили законске прописе.

Приказана испитивања омогућила су да се добије увид у квалитет и здравствену исправност воћних сокова и нектара и да се утврди да ли су у складу са одговарајућим Правилницима о квалитету и Закону о здравственој исправности животних намирница и предмета опште употребе, при чему је утврђено следеће: