Вести

Претрага

Центар за европске политике

BEUC, The European Consumer Organisation

THE GLOBAL VOICE FOR CONSUMERS

Јачање заштите потрошача у Србији

Трговински ланац “Хоме плус” званично у стечају

Како смо претходних месеци пратили дешавања везана за овај трговински ланац, обавестили потрошаче о затварању продавница преко ноћи и евентуалном одласку у стечај, наше претпоставке су се показале тачне. Трговински ланац „ХОМЕ ПЛУС“ је од 31.12.2020. године, Решењем Привредног суда у Београду, званично у стечају.

Овим путем обавештавамо све потрошаче који имају потраживања од овог трговца, у смислу да су платили производ а да исти није испоручен, да је рекламација са захтевом за поврат новца позитивно решена а да потрошач није добио новац, да поднесу пријаву потраживања са свим прилозима Привредном суду у Београду – Стечајном судији у преклузивном року од 120 дана од дана покретања стечајном поступка.