Вести

Претрага

Центар за европске политике

BEUC, The European Consumer Organisation

THE GLOBAL VOICE FOR CONSUMERS

Јачање заштите потрошача у Србији

Око 100 организатора путовања се пријавило за субвенције премија осигурања

Министарству туризма пристигло је 100 захтева за субвенционисање премија полиса осигурања туристичким агенцијама. Број није коначан, јер се очекују да пристигну они који су послати поштом, па се претпоставља да би могао да буде и 120.

Држава је за ову меру помоћи агенцијама одвојила 150 милиона динара. Многе агенције, међутим, нису задовољне, јер им осигуравачи нису ни понудили полисе, па се очекује да ће посао организатора путовања ускоро моћи да ради свега стотинак агенција, уместо око 400, колико их је било до почетка пандемије.

Новчана помоћ за полисе, које држава субвенционише, даје се оним агенцијама које су склопиле уговоре са осигуравајућим кућама или су обезбедиле банкарску гаранцију. Осигуравајуће куће у Србији, само три колико их се пријавило да послује са агенцијама, бирале су с киме ће склапати уговоре. Тако, многи организатори путовања нису добили ту могућност, а банкарске гаранције су им биле прескупе. Без полиса или гаранција, агенције не могу да обнове лиценце за рад и остају без могућности организације путовања.

Све закључено - покривено

Сви уговори о путовању које организатор закључи у току важења полисе су покривени, у складу са Условима осигурања. Сваки појединачни случај инсолвентности биће разматран посебно и у складу са Условима осигурања. Овако објашњавају у "Триглаву" шта ће се десити са заменским путовањима, уколико агенција оде у стечај због немогућности пословања.

У "Триглаву" кажу да је мање од половине туристичких агенција у Србији упутило захтев осигуравајућим кућама за достављање понуда. Део тих упита је у изради, али очекујемо да ће број склопљених полиса бити у порасту.

Разлог за несклапање осигурања са појединим организаторима туристичких путовања је искључиво повећан ризик, који има везе са њиховим успехом, стањем, финансијском ситуацијом, трендовима, истичу у овој осигуравајућој кући.

- Ризик инсолвентности се драстично повећао током 2020. године - кажу у "Триглаву".

- Некада смо на тржишту имали тек неколико случајева инсолвентности, сада је то далеко израженије. Прошле године смо имали мали број одштетних захтева, а ове смо већ путницима, због отказивања аранжмана, исплатили одштету више од 20 милиона динара.

С друге стране, подстицаји државе не би требало да буду линеарно распоређени пријављеним агенцијама, већ ће мање добити више пара. Можда чак и 50 одсто од вредности полисе осигурања.

- Лош је принцип урађен, јер нису све агенције добиле понуде, већ су осигуравачи бирали ко може а ко не - сматра Александар Сеничић, директор Националне асоцијације туристичких агенција Србије.

Извор: Новости