Вести

Претрага

Центар за европске политике

BEUC, The European Consumer Organisation

THE GLOBAL VOICE FOR CONSUMERS

Јачање заштите потрошача у Србији

Исти производ, а различита декларација?

Колико заправо меса има у мортадели са слике и о чему се овде ради, питао нас је један потрошач?

У циљу да са вама поделимо тачну информацију обратили смо се компанији „Лидл Србија“ која ставља у промет наведени производ, стручњацима са Института за хигијену и технологију меса и консултовали Правилник који детаљно регулише декларисање овог производа. Информације до којих смо дошли на описан начин се поклапају, а одговор компаније „Лидл“ преносимо у целости…

Када је реч о декларацији конкретног производа Мортаделе, према важећем Правилнику о квалитету уситњеног меса, полупроизвода од меса и производа од меса (Сл. Гласник РС, бр. 50/2019) „Мортадела се добија од меса, чврстог масног ткива, везивног ткива, желудаца, соли за саламурење, производа од крви, беланчевинастих производа, скроба, зачина, екстракта зачина, шећера, адитива, воде и хране биљног порекла.“

У складу са тиме, на нашој декларацији у Србији наведено је да производ садржи 73% свињског меса и 19% чврстог масног ткива. У Републици Хрватској, производ Мортадела није дефинисан посебним захтевима квалитета и према хрватском правилнику, месно ткиво спада у месо. Из наведеног разлога, на декларацији у Хрватској за овај производ наведено је да садржи 92% свињског меса (меса и чврстог масног ткива).

Дакле, када се упореде наводи на ове две декларације, може се закључити да је једина разлика у раздвајању меса и чврстог масног ткива у Србији, чији проценти у збиру чине исти удео меса као на декларацији у Хрватској.