Вести

Претрага

Центар за европске политике

BEUC, The European Consumer Organisation

THE GLOBAL VOICE FOR CONSUMERS

Јачање заштите потрошача у Србији

Уређење јавног паркиралишта у Зрењанину ближе "слободној форми" него Закону и Одлуци града

Удружењу за заштиту потрошача Војводине, обратио се потрошач који је доставио фотографије снимљене у Зрењанину, у улици Вука Караџића. Поменуте фотографије настале су у делу који само носи назив јавно паркиралиште, а више личи на неуређени простор у коме возачи без икакве хоризонталне сигнализације, односно обележених паркинг места, нумерације, без обележеног уласка и изласка са паркинга, паркирају своја возила. Одлуком о паркирању возила града Зрењанина, поменути простор дефинисан је као „јавно,привремено паркиралиште“, али се, сем дефинисања и назива, није даље одмакло у поштовању поменуте Одлуке и Закона о безбедности саобраћаја на путевима.

Наиме, Одлуком Града, јавна паркиралишта  могу бити стална, привремена, сезонска и повремена. Затим, Јавна паркиралишта обележавају се вертикалном и хоризонталном сигнализацијом у складу са прописима о безбедности саобраћаја. Закон о безбедности саобраћаја на путевима јасно је дефинисао да је паркиралиште део пута уређен и означен за паркирање возила, а паркинг место означени део паркиралишта искључиво намењен за паркирање једног возила. Из достављених слика, може се констатовати да је једино „означен“ знак за паркирање у циљу да једину обавезу сносе потрошачи, а то је плаћање услуге. Поставља се питање, које услуге? Из приложеног се закључује да се ЈКП „Пијаце и паркинзи“ коме је Град Зрењанин поверио управљање и наплату паркирања, оглушио о прописане обавезе и решио да наплати нешто што се само зове „јавно, односно привремено паркиралиште“, а личи на неуређен простор у коме се возила без реда и икаквог обележја паркирају. Одговор пружаоца „услуге“ који је достављен, показује непознавање прописа из области којом се баве, или пак, свесну намеру да се произвољним тумачењем и погрешном применом прописа прибави несразмерна материјлана добит у односу на средства уложена у постављање једног саобраћајног знака.

Настојимо да оваквим објавама јавно укажемо на један од бројних проблема који су присутни у деловању комуналних предузећа, а очекујемо да након указаних неправилности и поднетих пријава, реагују надлежни инспекцијски органи који контролишу примену прописа из ове области и да пружалац услуге исту неодложно усклади са законским и поџаконским актима