Вести

Претрага

Центар за европске политике

BEUC, The European Consumer Organisation

THE GLOBAL VOICE FOR CONSUMERS

Јачање заштите потрошача у Србији

Одржан информативни догађај

Национална организација потрошача Србије (НОПС) је у претходном периоду одржала информативни догађај, где су учесници (потрошачи) имали могућност да у директном разговору са правним саветницима изнесу своје проблеме и недоумице, а у вези са својим правима, али и обавезама, материјалним прописима из области заштите потрошача и да у једном неформалном разговору добију адекватне информације, савете или помоћ.

На овај начин запосленима у НОПС-у је омогућено да директно сазнају мишљења, искуства и ставове потрошача у конкретним ситуацијама, а што ће, како се процењује, бити од велике помоћи потрошачким организацијама како би садржајно и по квалитету унапредили свој приступ потрошачима.

Што се тиче конкретних тема, као што је било и очекивано, највећи број потрошача је изнео примедбе на, по њиховом мишљењу, неосновано одбијање рекламација од стране трговаца (претежно у вези са техничком робом, одећом, обућом и др), као и на немогућност доказивања да производ није оштећен одговорношћу потрошача у ситуацијама када је рекламација одбијена од стране трговца. Још једном је у пракси потврђена неопходност строже контроле квалитета робе која су увози на тржиште Србије, уз обавезу прописивања строжих стандарда по питању квалиетата робе при увозу. Потрошачи наводе да додатне стручно – техничке анализе захтевају и додатне финансијске трошкове, без могућности гаранције за надокнаду истих, да додатне анализе често нису прихваћене од стране трговаца, као и да судски поступци трају неадекватно дуго узимајући у обзир првобитну цену производа. Због свега наведеног, потрошачи неретко одустају од даљег поступка, што несавесним трговцима омогућава стицање материјалне добити на штету потрошача.

Потрошачи су такође изразили огромно незадовољство новом Уредбом о понуди заменског путовања за туристичко путовање које је отказано или није реализовано услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-COV-2. Како наводе, период до 2022. године је изузетно дуг за чекање поврата новца, нарочито узимајући у обзир непостојање гаранције да ће спорна туристичка агенција остати ликвидна до наведеног периода. Истичу да бројне агенције условљавају путнике приликом избора заменског путовања по питању цене, квалитета смештаја и сл. Ускраћујући, на описан начин, већ увелико ускраћена и редукована права потрошача прописана Законом о туризму, Законом о облигационим односима и Законом о заштити потрошача.

Уочени су и проблеми у области пружања поштанских услуга где пошиљке касне, роба се испоручује са оштећенима па је заинтересоване учеснике требало упознати са новинама које доноси нови Закон о поштанским услугама.

Велико интересовање је исказано за област онлине трговине и прописе који регулишу ову област, што је и очекивано с обзиром на велико повећање промета роба и услуга путем “онлине сервиса”

Уочени су и проблеми у поступању надлежних инспекцијских органа, на првом месту Тржишне инспекције, која и поред Законом јасно прописане надлежности за поступање у одређеној спорној ситуацији, потрошача упућује на Евидентирана удружења и Саветовалишта.

Додатно, потрошачи су изразили незадовољство односом цена и квалитета практично свих производа на тржишту Републике Србије. Такође је уочено  да се највећи број приговора односи на “домаће” трговце што јасно указује да треба радити на јачању свести трговаца, изградњи пословне културе и етике која задовољног купца ставља на високо место на листи приоритета, уз незаобилазни профит.

Организовани информативни догађај допринео је подизању свести јавности о правима потрошача, а очекује се да ће закључци са истог послужити као солидна основа за наставак рада на усвајању новог Закона о заштити потрошача, а чије усвајање се очекује у предстојећем периоду.