Вести

Претрага

Центар за европске политике

BEUC, The European Consumer Organisation

THE GLOBAL VOICE FOR CONSUMERS

Јачање заштите потрошача у Србији

Само приговор зауставља извршитеља: Застара дуговања не важи аутоматски

Грађанину из Београда застарела потраживања за рачуне једног јавног комуналног предузећа ће бити принудно наплаћена, јер није знао да треба да уложи приговор. Дужнику рок од пет дана за жалбу.

Јавна комунална предузећа често покушавају принудно да наплате и застарела потраживања од потрошача, а већина грађана не зна да се институт застаре не примењује аутоматски, већ искључиво када се дужник позове на њега. Након годину дана дуг није нестао, али не може принудно да се наплати. Такође, тај поступак не може да се покрене пре него што се пошаље опомена, писаним или електронским путем, да постоји неко дуговање.

Милану Ј. (69) из Београда ће застарела потраживања за рачуне једног јавног комуналног предузећа бити принудно наплаћена, јер није знао да треба да уложи приговор.

- Трудим се да редовно измирујем обавезе, али десило се да имам неколико неплаћених рачуна из 2018. године - објашњава Милан за "Новости". - Решење извршитеља ми је стигло прошле године. Видео сам да је од тог дуга прошло више од годину дана и мислио сам да неће моћи тако да га наплате. Када сам се обратио једном удружењу потрошача за савет, објаснили су ми да сам пропустио рок од пет дана да уложим приговор.

Он каже да ће сада дуг, који се увећао и због трошкова извршитеља, морати да плати.

Младен Алфировић, шеф правног тима Националне организације потрошача, у разговору за "Новости" каже да им стижу многобројне жалбе људи који су се нашли у сличној ситуацији. Већина грађана је чула да постоји неки рок до годину дана, али не зна шта то формално значи. Имају обичај да игноришу поднеске који им стижу од суда, односно извршитеља и често се дешава да пропусте рок и не искористе своје право да уложе приговор.

- Ако се потрошач не позове на застару, дуг се може принудно наплатити - објашњава Алфировић. - Када стигне решење од извршитеља, дужник има рок од пет дана да поднесе приговор. Упућује га преко извршитеља суду, који доноси одлуку да се обуставља принудна наплата. Тај поднесак мора да се сачини онако како је законом предвиђено.

После годину дана, како наводи, дуг и даље постоји и кориснику због тога може да буде обустављено пружање услуге.

Он истиче и да је Законом о заштити потрошача прописано да се такав дужник не сме условљавати наплатом застарелих потраживања да би му поново била укључена услуга. Међутим, како наглашава, то се у пракси баш и не поштује.
Рачуни се чувају две године

Институт застаре је и разлог због кога се грађанима обично препоручује да рачуне чувају годину дана, али Алфировић саветује да то чине две године.

- Законом је предвиђено да потрошачи имају рок од две године за рекламацију уколико нису задовољни квалитетом услуге - објашњава Алфировић. - Нека јавно-комунална предузећа још на рачунима наводе да је рок за рекламацију 30 дана, што је супротно закону.

Извор: Новости